Pages Menu
Categories Menu

Posted by on paź 31, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Wydarzenia | 0 comments

Relacja z konferencji „Klimatyczny Konin. Zielono – niebieska infrastruktura w praktyce”

Relacja z konferencji „Klimatyczny Konin. Zielono – niebieska infrastruktura w praktyce”

21 września 2022 r. w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, przy ul. Przyjaźni 1 w Koninie, odbyła się konferencja edukacyjna pn.: „Klimatyczny Konin. Zielono – niebieska infrastruktura w praktyce” zorganizowana w ramach realizacji projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” w którym beneficjentem jest Miasto KONIN, a partnerami są: Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” (PSDZ), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Norweskie Stowarzyszenie na rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI).

W konferencji uczestniczyli:

 • Posłanka na Sejm RP Paulina Hennig-Kloska oraz Poseł na Sejm RP Leszek Galemba,
 • Zastępca Prezydenta Miasta Konina Paweł Adamów,
 • Joanna Brach – z Departamentu Funduszy Europejskich Wydział Funduszy Norweskich Ministerstwa Klimatu i Środowiska,
 • Radne Miasta Konina Urszula Maciaszek oraz Emilia Wasielewska,
 • Zastępca Kierownika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koninie Katarzyna Rejniak,
 • zespół ds. realizacji projektu Joanna Olczak – Specjalista ds. prac urbanistyczno – architektonicznych projektu (Architekt Miejski), Mariusz Kaczmarczyk – Specjalista ds. prac projektowo-technicznych projektu (Kierownik Wydziału Urbanistyki i Architektury), Małgorzata Mastalierz – koordynator ds. działań inwestycyjnych projektu (Wydział Rozwoju i Inwestycji), Justyna Bruch – koordynator ds. działań informacyjno-edukacyjnych projektu (Inspektor Ochrony Danych), Magdalena Michnicka – Specjalista ds. działań informacyjno-edukacyjnych projektu (Wydział Rozwoju i Inwestycji),
 • David Brasfield Prezes Zarządu Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI),
 • mgr inż. Magdalena Biela – Zastępca Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach, członek PSDZ,
 • dr inż. Ewa Walter z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, członek PSDZ,
 • dr inż. hab. Ewa Burszta-Adamiak, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, członek PSDZ,
 • dr inż. arch. Justyna Rubaszek z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, członek PSDZ
 • mgr inż. arch. kraj. Aleksander Lech – członek PSDZ,
 • pracownicy Urzędu Miejskiego w Koninie,
 • przedstawiciele miejskich spółek, spółdzielni mieszkaniowych,
 • uczniowie z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie wraz z nauczycielem Mateuszem Kowalskim,
 • uczniowie z Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie wraz z nauczycielem Małgorzatą Werhun – Popiołek,
 • oraz goście zainteresowani tematyką zielono – niebieskiej infrastruktury (również obecni online),
 • przedstawiciele lokalnych mediów.

Konferencję prowadziła mgr inż. Magdalena Biela – Zastępca Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach, członek Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”. Prelegentami byli eksperci z Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” oraz David Brasfield Prezes Zarządu Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI).

Zespół prowadzący projekt w UM Konin oraz prelegenci z Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” na pamiątkowym zdjęciu podczas konferencji. Źródło UM Konin.

Na początku głos zabrała Joanna Brach z Wydziału Funduszu Norweskich w imieniu Wicedyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Klimatu i Środowiska Piotra Bogusza oraz w imieniu Izabeli Puczyłowskiej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powiedziała, że bardzo ich cieszy fakt, że Konin przy współpracy z doświadczonymi partnerami podjął się roli edukatora i przystąpił do realizacji tak ważnego projektu.

Zastępca Prezydent Miasta Konina – Paweł Adamów podkreślił, że projekt „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” – finansowany z funduszy EOG, jest motorem napędowym działań miasta Konina związanych z zielono – niebieską infrastrukturą. Dodał, że hasło strategiczne Konina jakim jest „Zielone Miasto Energii” pokazuje, że zieleń dla miasta jest priorytetem. Posłanka na Sejm RP Paulina Hennig – Kloska zabierając głos zwróciła uwagę na istotne znaczenie powstawania zielono – niebieskiej infrastruktury w miastach ze względu na zachodzące zmiany klimatu. Poseł na Sejm RP Leszek Galemba podkreślił wagę zielonej energii i zieleni w miastach, ich wpływ na poprawę klimatu oraz dobrą przyszłość dla następnych pokoleń. Stan zieleni zależy od nas wszystkich. Pogratulował realizacji projektu i życzył owocnych obrad podczas konferencji.

Następnie Katarzyna Rejniak Z-ca Kierownika Wydziału Rozwoju i Inwestycji przedstawiła główne założenia projektu: „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”.

Partnerzy Miasta Konina w projekcie, tj.: Norweskie Stowarzyszenie na rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI), Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” (PSDZ) oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, zaprezentowali ciekawe materiały:

David Brasfield – prezes Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI) – przedstawił prezentację pn.: Nature based solutions – examples from climate change adaptation in Scandinavia (Rozwiązania oparte na przyrodzie – przykłady z adaptacji do zmian klimatu w Skandynawii).

Dr inż. Ewa Walter – z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, członek PSDZ – przedstawiła prezentację pn.: „Znaczenie błękitno-zielonej infrastruktury w obliczu zachodzących zmian klimatycznych”.

Dr inż. hab. Ewa Burszta-Adamiak, prof. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, członek PSDZ – przedstawiła prezentację pn.: „Retencjonowanie wód opadowych w rozwiązaniach zielono-niebieskiej infrastruktury”.

Dr inż. arch. Justyna Rubaszek – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, członek PSDZ – przedstawiła prezentację pn.: „Rola zielonych dachów i żyjących ścian w procesie mitygacji i adaptacji do zmian klimatu”.

Mgr inż. arch. kraj. Aleksander Lech – członek PSDZ – przedstawił prezentacje nt. „Najnowszych sposobów zapewniania drzewom optymalnych warunków bytowych na terenach zurbanizowanych”.

Projekt pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowany w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, korzysta z dofinansowania o wartości 1,6 mln euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz ponad 1,2 mln PLN otrzymanego z budżetu państwa.

Więcej informacji o projekcie, nagrania i prezentacje z konferencji dostępne są przez linki na stronie: https://psdz.pl/blog/594