Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lut 12, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta, Miejska wyspa ciepła, Prawo | 0 comments

Radni w Opolu przygotowali uchwałę wspierającą powstawanie dachów zielonych i roślinnych ścian

Radni w Opolu przygotowali uchwałę wspierającą powstawanie dachów zielonych i roślinnych ścian

Radni w Opolu przygotowali uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych, w których wykonano zielony dach lub zainstalowano ogród wertykalny lub posiadających zielone fasady. Ma to być projekt o charakterze pilotażowym, dzięki czemu będzie można się przekonać, czy jest zainteresowanie, aby go kontynuować w latach kolejnych.

Zwolnienie od podatku ma być przeznaczone dla osób fizycznych, nie dla firm. Zwolnienie ma obowiązywać od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych znajdującej się w budynkach mieszkalnych oraz powierzchni użytkowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w których nie wyodrębniono lokali mieszkalnych, w których wykonane zostały i są utrzymywane zielone dachy na całej powierzchni dachu z wyjątkiem części niemożliwych, ze względów technicznych, do obsadzenia roślinnością, zainstalowane zostały i są utrzymywane na ścianach zewnętrznych ogrody wertykalne wraz z systemem korzeniowym, stanowiące co najmniej 50 procent powierzchni ściany, na której został utworzony ogród lub posiadające co najmniej jedną zieloną fasadę.

– Ta uchwała jest próbą i narzędziem dostosowania się miasta do zmian klimatycznych – przekonywała wiceprzewodnicząca rady miasta Barbara Kamińska. – W wielu miastach zauważono już jak wiele korzyści przynoszą podobne instalacje. Zielone dachy, ogrody wertykalne, jak również zielone fasady pełnią nie tylko funkcję estetyczną, ale oferują wiele korzyści, takich jak: ochłodzenie budynku, dostarczanie wody do atmosfery poprzez zatrzymywanie wilgoci, a następnie wyparowanie do atmosfery oraz wyłapują drobne zanieczyszczenia powietrza- mówiła Barbara Kamińska.

– Żyjemy w czasach, w których świat zmaga się ze zmianami klimatycznymi – przekonywała radna Anna Łęgowik. – Właśnie ten projekt może być takim bonusem dla osób, które w ramach swoich przestrzeni będą chciały stworzyć zieloną przestrzeń dookoła siebie. Mamy nadzieję że ten projekt spotka się z zainteresowaniem i poparciem wszystkich radnych – powiedziała radna.