Pages Menu
Categories Menu

Posted by on mar 7, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta, NBS, OZE, Retencja | 0 comments

Rola zielono-niebieskiej infrastruktury w mitygacji i adaptacji do zmian klimatu na przykładzie inwestycji w zielono-niebieską infrastrukturę w ramach projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

Rola zielono-niebieskiej infrastruktury w mitygacji i adaptacji do zmian klimatu na przykładzie inwestycji w zielono-niebieską infrastrukturę w ramach projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

Zielono-niebieska infrastruktura może pełnić we współczesnych miastach wiele funkcji i zapewniać liczne korzyści. Ze względu na negatywne skutki zmian klimatu, aktualnie najbardziej akcentuje się jej znaczenie w procesach adaptacji do zmian klimatu, a także ochrony klimatu przed dalszymi zmianami (mitygacji) i ochrony środowiska. Nie bez znaczenia jest też aspekt zdrowotny (taki jak walka z zanieczyszczeniem powietrza i miejską wyspą ciepła), społeczny (czyli integracja, poprawa jakości życia mieszkańców i odpowiedź na ich potrzeby) oraz ekonomiczny (są to stosunkowo tanie rozwiązania dające duże korzyści). Jeżeli nie będziemy podejmować odpowiednich działań, to skutki zmian klimatu będą nas kosztować coraz więcej, zarówno w wymiarze finansowym, jak i jeśli chodzi o zdrowie i jakość życia mieszkańców. Specjaliści ostrzegają, że zjawiska ekstremalne będą występowały najprawdopodobniej z coraz większą częstotliwością i będą obejmowały coraz większe obszary kraju. Zanieczyszczenie powietrza, powodzie, deszcze nawalne, susze oraz wysokie temperatury stanowią zagrożenie dla mieszkańców miast i mogą generować wymierne straty. Zmiany klimatu mają wpływ na większość elementów funkcjonowania miasta i zdrowie mieszkających tam ludzi. Czym jest zielono-niebieska infrastruktura Zielono-niebieska infrastruktura...

Read More

Posted by on lut 28, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miejska wyspa ciepła, NBS, Retencja | 0 comments

Planowane działania i cele projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

Planowane działania i cele projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w okresie od 01.10.2021 r. do 30.04.2024 r. prowadzi projekt pod nazwą „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Projekt uzyskał dofinansowanie w naborze wniosków: Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, w obszarze Łagodzenie zmian klimatu i ograniczenie narażenia na tego typu zmiany. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki znalazł się wśród 19 beneficjentów, którzy otrzymali za pośrednictwem NFOŚiGW dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na projekty przystosowujące do zmian klimatu. Efekty zmian klimatu polegające na wzroście temperatury powietrza, większej intensywności i częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak ulewy i burze, grad czy tornada są odczuwalne na terenie całej Polski, w tym także w części południowo-wschodniej. Dzięki wynikom badań naukowych jest już powszechnie wiadome, że w przyszłości zjawiska te będą przynosić coraz bardziej dotkliwe skutki dla ludzi i całej gospodarki. Przyczyną ocieplenia klimatu jest wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. W sytuacji postępujących zmian klimatu można starać się...

Read More

Posted by on lut 13, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Zielone Torowiska | 0 comments

Warszawa rozchodniki na dachach wiat przystankowych

Warszawa rozchodniki na dachach wiat przystankowych

W wielkim mieście, jakim jest Warszawa, nigdy za wiele miejsc, w których rośnie zieleń. Dlatego w 2024 roku – na życzenie mieszkańców, którzy głosowali w budżecie obywatelskim – aż 90 wiat przystankowych pokryje się rozchodnikiem. Zielone przystanki w Warszawie Rośliny w przestrzeni miejskiej to nie tylko parki, rabaty i trawniki. Mogą one także rosnąć nad ziemią, co widać na przystankach Warszawskiego Transportu Publicznego. Takich zielonych dachów w stolicy jest coraz więcej – latem 2023 roku zielonych wiat było jeszcze 50, a dziś w sumie jest ich już 116. Tylko w ubiegłym roku pokryte zostały rozchodnikiem 38 istniejące zadaszenia – m.in. na Targówku i na Ursynowie. Teraz Zarząd Transportu Miejskiego finalizuje ustawienie 6 zupełnie nowych wiat na Bemowie i w Rembertowie. Zielone przystanki są bezpieczne dla ptaków, w wiatach wymieniane są także szyby. Nowe są oznakowane gęstą siatką kropek naniesioną metodą sitodruku. Takie oznaczenia ostrzegają ptaki przed zderzeniem z – nierzadko niewidoczną dla nich – przezroczystą szybą. Nowe eko-wiaty i przystanki Mieszkańcom stolicy dachy z rozchodnikiem bardzo się podobają i...

Read More

Posted by on gru 1, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Patronat medialny, Retencja, Wydarzenia, Wyróżnione | 0 comments

Zarejestruj się na konferencję „Zazielenianie współczesnych miast”

Zarejestruj się na konferencję „Zazielenianie współczesnych miast”

Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” uruchomiło rejestrację na międzynarodową konferencję: „Zazielenianie współczesnych miast. Stan obecny, problemy i możliwości wdrażania Zielonej Infrastruktury we współczesnych miastach ze szczególnym uwzględnieniem zielonych dachów i żyjących ścian”.  Patronat medialny nad konferencją objął portal ZielonaInfrastruktura.pl. Wśród prelegentów najbardziej znane nazwiska, eksperci zapraszani na największe światowe wydarzenia. To będzie najważniejsza konferencja roku 2024 w branży zielonej infrastruktury w Polsce. Konferencja odbędzie się 18 – 19 kwietnia 2024, Hotel Sound Garden w Warszawie i on-line. Organizator zapewnia tłumaczenie na j. polski Celem konferencji jest przedstawienie: Dobrych wzorów – najlepszych przykładów zielonej i zielono-błękitnej infrastruktury na różnych kontynentach; Aktualnie prowadzonych badań naukowych; Programów wspierających propagowanie i wdrażanie zielonej infrastruktury; Najnowszych technologii w zakresie zielonej i zielono-błękitnej infrastruktury. Konferencja jest skierowana do przedstawicieli administracji publicznej i samorządów, pracowników naukowych, architektów i architektów krajobrazu, deweloperów i firm budowlanych, ekspertów z branży dachów zielonych i zielono-niebieskiej infrastruktury, dziennikarzy, studentów oraz wszystkich pasjonatów tej tematyki. Zaprezentowane realizacje stosowane w miastach całego świata mogą posłużyć jako inspiracje dla polskich miast do podejmowania działań na rzecz budowania strategii...

Read More

Posted by on lis 30, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Retencja | 0 comments

Szydłowiec: na pasach zieleni ułożono maty rozchodnikowe

Szydłowiec: na pasach zieleni ułożono maty rozchodnikowe

W Szydłowcu, w województwie mazowieckim, na parkingu przy Zalewie i Camper Parku, przy ul. Partyzantów 38 znajdują się pasy zieleni pomiędzy miejscami parkingowymi. Oddzielają również ścieżkę rowerową od jezdni. Na tych pasach zieleni ułożono maty rozchodnikowe. Inwestycję zrealizowano z inicjatywy Burmistrza Szydłowca Artura Ludwa. Realizacja polegała na ułożeniu 148 m2 mat rozchodnikowych na osnowie z biodegradowalnego włókna kokosowego. Przed ułożeniem mat rozchodnikowych przygotowano warstwy spodnie – ułożono agrotkaninę tłumiącą chwasty i rozsypano substrat ekstensywny.   W jakim celu zastosowano maty rozchodnikowe w pasach zieleni? Celem było ograniczenie konieczności podlewania i koszenia. Uzyskanie podnoszącej walory estetyczne otoczenia roślinności, która nie zmniejsza widoczności w pasie drogowym, a przy tym jest pożyteczna dla zapylaczy, mrozoodporna, odporna na działanie szkodników i chorób. Realizacja ma pomóc w ograniczeniu powstawania miejskiej wyspy ciepła i przyczynić się do adaptacji miasta do zmian klimatu. Finansowanie: 70% budżet Województwa Mazowieckiego – program Mazowsze dla klimatu 2023. Pozostałe 30% całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania to wkład własny Gminy Szydłowiec. Gmina Szydłowiec skorzystała z Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu...

Read More

Posted by on lis 15, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Prawo | 0 comments

Ochrona różnorodności biologicznej, Fundusze Europejskie dla opolskiego – nabór przedłużony do 15.01.24

Ochrona różnorodności biologicznej, Fundusze Europejskie dla opolskiego – nabór przedłużony do 15.01.24

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym FEO 2021 – 2027 14 listopada 2023 r. Uchwałą nr 10916/2023 dokonał zmiany zapisów Regulaminu wyboru projektów do działania 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej. W ramach wprowadzanych zmian m.in. wydłużeniu uległ termin przeprowadzenia naboru do 15 stycznia 2024 r. Zarząd województwa opolskiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027 ogłasza w ramach priorytetu 2 Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony środowiska naturalnego w województwie opolskim nabory wniosków o dofinansowanie projektów: FEOP.02.06-IZ.00-001/23 dla Subregionu Aglomeracja Opolska, FEOP.02.06-IZ.00-002/23 dla Subregionu Brzeskiego, FEOP.02.06-IZ.00-003/23 dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, FEOP.02.06-IZ.00-004/23 dla Subregionu Południowego, FEOP.02.06-IZ.00-005/23 dla Subregionu Północnego określone dla działania 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej Planowany termin rozstrzygnięcia naboru czerwiec 2024 r. Miejsce składania wniosków Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami są składane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027 (nie ma możliwości składania wersji papierowej). Sposób składania wniosków Generator wniosków jest jedynym narzędziem dostępnym dla wnioskodawców, za pomocą którego należy wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu FEO 2021-2027. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim należy podpisać...

Read More