Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lis 19, 2020 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Fala renowacji | 0 comments

World Green Infrastructure Network: WGIN bierze aktywny udział w Fali Renowacji

World Green Infrastructure Network: WGIN bierze aktywny udział w Fali Renowacji

Światowa Sieć Zielonej Infrastruktury (World Green Infrastructure Network – WGIN), do którego jako polska organizacja należy Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, bierze aktywny udział w green Renovation Wave. Potwierdzeniem wkładu i zaangażowania jest list, jaki Prezes WGIN prof. Manfred Koehler otrzymał z DG ENER opracowującej i realizującej politykę Komisji w zakresie energii. Sekretarz Generalny pani Ditte Juul Jørgensen skierowała ten list w imieniu Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa. W liście została podkreślona rola rozwiązań opartych na zasobach przyrody (Nature Based Solution – NBS) i wyrażone zainteresowanie dalszą współpracą z WGIN w ich wdrażaniu i integracji. W dokumencie można znaleźć również potwierdzenie, że rozwiązania oparte na przyrodzie są wyróżnione wśród głównych obszarów interwencji i prowadzą do zdecydowanych działań umożliwiających szerokie spektrum zmian w ramach Fali Renowacji, strategii przyjętej przez Brukselę 14. 10.2020. Poza tym Komisja planuje zająć się także kwestią zrównoważenia produktów budowlanych w kontekście przeglądu rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych. Przyjęcie strategii Fala Renowacji powoduje, że sektor budynków staje się kluczowy dla działań klimatycznych UE. Przede wszystkim chodzi o realizację...

Read More

Posted by on lis 19, 2020 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Fala renowacji | 0 comments

Fala renowacji: dachy zielone obniżają emisyjność ogrzewania i chłodzenia budynków

Fala renowacji: dachy zielone obniżają emisyjność ogrzewania i chłodzenia budynków

Dachy zielone jako rozwiązania oparte na zasobach przyrody (Nature Based Solutions – NBS) pozwalają na poprawę efektywności energetycznej budynków oraz ograniczenie emisyjności ogrzewania i chłodzenia. Dachy zielone nie nagrzewają się w takim stopniu jak tradycyjne. Badania prowadzone w Nowym Jorku (Rosenzweig i in. 2006) wykazały, że w upalne letnie popołudnie temperatura powierzchni dachu standardowego może być nawet o 40°C wyższa od temperatury powierzchni dachu zielonego. Średnio (pomiary prowadzone w lipcu 2003) temperatura powierzchni dachu standardowego była wyższa o 19°C w ciągu dnia i niższa o 8 stopni nocą od powierzchni dachu zielonego. Z kolei temperatura wewnątrz budynku pokrytego dachem zielonym była w dzień średnio o 2°C niższa, a w nocy średnio o 0,3°C wyższa. Oszczędności energii w budynkach wyposażonych w zielone dachy wynikają przede wszystkim z lepszej izolacji termicznej dachu. W okresach zimowych oznacza to oszczędności energii związane z ograniczeniem strat ciepła przez strop, w okresach letnich zmniejszają potrzebę klimatyzowania pomieszczeń. Badania przeprowadzone dla budynków wielopiętrowych w Madrycie (Alcazar i Bass, 2005) wykazały, że oszczędności energii wynoszą 0,5% w...

Read More