Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sie 21, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta, NBS | 0 comments

PSDZ podpisało umowę partnerską z miastem Piastów na realizację projektu z Funduszy Norweskich

PSDZ podpisało umowę partnerską z miastem Piastów na realizację projektu z Funduszy Norweskich

W dniu 17 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Piastowie została podpisana umowa partnerska pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone” (PSDZ) a Piastowem. Umowa dotyczy współpracy przy realizacji projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów”, który będzie realizowany w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa.

Ze strony PSDZ umowę podpisali: Prezes Marta Weber-Siwirska oraz Skarbnik, Członek Zarządu Jacek Poziemski. W imieniu Piastowa umowę podpisali: Burmistrz Grzegorz Szuplewski i Skarbnik miasta Grażyna Wójcik.

źródło: UM Piastów

Intensywne prace nad przygotowaniem koncepcji merytorycznej projektu, zakresem współpracy z partnerem z Norwegii oraz napisaniem wniosku aplikacyjnego trwały od kwietnia 2020 r. W ramach PSDZ prace prowadziły: Prezes Marta Weber-Siwirska oraz Członek Zarządu Katarzyna Wolańska, która również była obecna podczas podpisania umowy partnerskiej z Piastowem.

Celem głównym projektów na „Realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach” w ramach obszaru programowego „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”, jest zwiększenie odporności na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach poniżej 90 tys. mieszkańców.

Realizacja projektów przyczyni się do wzmocnienia odporności miast na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienia świadomości społecznej w zakresie tych zmian, a także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności.

Rezultatem projektów mają być rozwiązania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury, którym będą towarzyszyć działania edukacyjne i zwiększające świadomość, mające na celu zmianę zachowań społecznych na postawy bardziej sprzyjające ochronie klimatu i adaptacji do tych zmian.

źródło: PSDZ

Zobacz też:

Przetargi na realizację zielonej infrastruktury w Piastowie

Relacja z warsztatów w ramach projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa”

Wymiana wiedzy i doświadczeń – uczestnicy projektu z Piastowa poznali skandynawskie dobre wzory błękitno-zielonej infrastruktury

Konferencje w ramach projektu pn.: „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów” – relacja z konferencji otwierającej i zapowiedź wydarzenia podsumowującego działania projektowe