Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lip 10, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta | 0 comments

Przetargi na realizację zielonej infrastruktury w Piastowie

Przetargi na realizację zielonej infrastruktury w Piastowie

Miasto Piastów zaprasza do składania ofert w postępowaniach przetargowych w ramach projektu pn.: „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów”.

Miasto Piastów zaprasza do składania ofert w postepowaniu przetargowym: Zagospodarowanie terenów, farmy owocowo-warzywne, zielone ściany, renaturyzacja rowu, ogrody deszczowe w Piastowie.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część 1: Zagospodarowanie terenu patio przy Szkole Podstawowej nr 3 przy Al. Tysiąclecia, dz. Nr ew. 664 obręb 02.
Przedmiotem zamówienia części 1 jest likwidacja zasklepień i uszczelnień gruntu na terenie Patio w Szkole Podstawowej nr 3 przy Al. Tysiąclecia 5 w Piastowie; wymiana istniejącej nawierzchni betonowej na nawierzchnię mineralną, przepuszczalną dla wody opadowej; oczyszczenie istniejących murków oporowych oraz schodów terenowych; budowa siedziska z drewna na istniejących ławkach betonowych oraz zagospodarowanie terenu nasadzeniem roślin.

Część 2: Zagospodarowanie terenu przy filii Świetlicy Środowiskowo Integracyjnej przy ul. Sułkowskiego, dz. Nr ew. 262/2 obręb 01; 3) Przedmiotem zamówienia części 2 jest przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia oraz założenie nowych trawników; wykonanie ogrodu owocowo – warzywnego ze stali corten; wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku warstwa 15-20cm. pod istniejącym placem zabaw; naprawa istniejących ławek – wymiana drewnianego siedziska; zagospodarowanie terenu nasadzeniem roślin

Część 3: Zakładanie systemu zielonych ścian na terenie miasta Piastów, budowa zielonej ściany przy ekranach wzdłuż linii kolejowej przy ul. Szarych Szeregów, renowacja i rozbudowa pergoli przy ul. Lwowskiej oraz budowa zielonej ściany na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy Al. Tysiąclecia 5.
Przedmiotem zamówienia części 3 jest: Część 3 A: Budowa zielonej ściany przy ekranach wzdłuż linii kolejowej przy ul. Szarych Szeregów w tym; przygotowanie terenu pod nasadzenia roślin wieloletnich; wymiana gruntu na głębokości 10cm.; budowa zielonej ściany na ekranie akustycznym wzdłuż linii kolejowej przy ul. Szarych Szeregów; ekran akustyczny należy obsadzić roślinnością pnącą; teren przylegający do ekranu należy obsadzić krzewami, bylinami oraz trawami ozdobnymi oraz pielęgnacja w okresie gwarancyjnym.
Część 3 B: Renowacja i rozbudowa pergoli przy ul. Lwowskiej w tym: demontaż istniejących elementów pergoli i wykonanie nowych elementów z drewna klejonego warstwowo impregnowanego ciśnieniowo, czterostronnie strugane, krawędzie; fazowane. Elementy drewniane należy pomalować trzykrotnie impregnatem ochronnym do drewna; wykonanie przestrzennej zielonej ściany z gabionów ogrodzeniowych oraz instalacja stalowych kratek pod pnącza wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenia; zagospodarowanie terenu nasadzeniem roślin oraz pielęgnacja w okresie gwarancyjnym. Część 3 C: Budowa zielonej ściany na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy Al. Tysiąclecia 5 w tym: przygotowanie terenu pod nasadzenia roślin wieloletnich; budowa zielonej ściany na podporach stalowych; zagospodarowanie terenu nasadzeniem roślin oraz pielęgnacja w okresie gwarancyjnym.

Część 4: Renaturyzacja rowu w parku przy ul. Św. Stanisława Kostki w Piastowie; Przedmiotem zamówienia części 4 jest przygotowanie terenu oraz wykonanie nasadzeń roślin hydrofitowych na terenie rowu w parku przy ul. Św. Stanisława Kostki w Piastowie, w celu zmniejszenia spływu powierzchniowego wód opadowych; wprowadzenie głazów narzutowych 50-70 cm.; pielęgnacja w okresie gwarancyjnym.

Część 5: Zakładanie ogrodów deszczowych, wprowadzenie systemu zapobiegającego marnotrawieniu żywności w mieście, utworzenie farm owocowo warzywnych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Szkoły Podstawowej Nr 4 w Piastowie.

Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej, we wzorze umowy oraz w przedmiarze robót.

Link do dokumentacji postępowania dostępny jest na stronie projektu pod adresem: https://psdz.pl/blog/636

Miasto Piastów zaprasza także do składania ofert w postepowaniu przetargowym: Zagospodarowanie terenu przy SPZOZ Piastun przy ul. Skorupki 16A w Piastowie.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zagospodarowanie terenu przy SPZOZ Piastun przy ul. Skorupki 16A w Piastowie, w ramach projektu pn.: „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów”. Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego pn.: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Zakres prac obejmuje:

  • montaż pergoli;
  • instalacja balustrady w postaci przestrzennej ścianki gabionowej na istniejącej ścianie przeciwpożarowej;
  • montaż przestrzennej zielonej ściany gabionowej;
  • utworzenie ogrodu deszczowego w pojemniku;
  • zagospodarowanie terenu poprzez wprowadzenie nasadzeń bylin i traw ozdobnych.

Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej, we wzorze umowy oraz w przedmiarze robót.

Link do dokumentacji postępowania dostępny jest na stronie projektu pod adresem: https://psdz.pl/blog/635