Pages Menu
Categories Menu

Posted by on gru 28, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Miejska wyspa ciepła, Prawo | 0 comments

Przełomowy program operacyjny „Zielone dachy dla Miasta Bielska-Białej”

Przełomowy program operacyjny „Zielone dachy dla Miasta Bielska-Białej”

21 grudnia 2021, na sesji Rady Miejskiej przyjęto uchwałę dotyczącą programu operacyjnego „Zielone dachy dla Miasta Bielska-Białej”. Uchwalono również zasady dotacji dla mieszkańców chcących wziąć udział w programie. Trend zielonych dachów cieszy się coraz większą popularnością na świecie. Ideę zielonych dachów wprowadzą w życie budynki szkolne i urzędy – obiekty już istniejące i wymagające remontu lub planowane nowe obiekty.

Program operacyjny „Zielone Dachy dla Miasta Bielska-Białej” jest wynikiem porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energie Cités“ a miastem Hamburg w celu przekazania wiedzy dotyczącej planowania i realizacji działań na rzecz powstawania zielonych dachów w ośmiu polskich miastach – Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdyni, Lublinie, Kaliszu, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Tego typu rozwiązanie ma być narzędziem przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych i zapewnić poprawę jakości życia mieszkańców w myśl postanowień „Miejskich planów adaptacji do zmian klimatu”.

Zatrzymują nawet 99 proc. wód opadowych

Wśród największych zalet zielonych dachów wymienia się zapobieganie powstawania miejskich wysp ciepła, lepsze wykorzystanie wód opadowych, poprawę estetyki miasta oraz filtrowanie zanieczyszczeń i produkcję tlenu.

 Wody opadowe lub roztopowe z dachów bitumicznych i zwykłych fasad budynków są w całości odprowadzane do kanalizacji. Zielone dachy, w szczególności dachy płaskie, zatrzymują od 50 do 99 proc. wód opadowych. Zatrzymanie wód opadowych w miejscu ich powstania poprzez tworzenie zielonych dachów ma duży wpływ na ograniczenie strat związanych z podtopieniami i zalaniami. Zieleń porastająca dachy wpływa na zniwelowanie skutków zmian klimatu w wielu aspektach. Oprócz zatrzymania wód opadowych poprawia ona miejski klimat, powodując obniżenie temperatury, zwiększenie produkcji tlenu oraz wiązanie pyłów. Dodatkowo system zielonego dachu chroni elewacje budynku i przyczynia się do oszczędzania energii zużywanej na jego ogrzewanie – czytamy w uchwale.

W przyszłości zielone dachy w Bielsku-Białej mogłyby powstać także w miejscach rekreacji. W czasie sesji 21 grudnia 2021 niektórzy radni zgłaszali uwagi dotyczące tego, że program zielonych dachów powinien skupić się na centrum miasta, gdyż to tam występują największe problemy. Jednakże w przypadku wielu kamienic w śródmieściu opinię w tym zakresie będzie musiał wyrazić konserwator zabytków.

Na początek budynki szkolne i urzędy

Radni uchwalili, że o dotację na utworzenie zielonego dachu będą mogły starać się zarówno osoby fizyczne, jak i wspólnoty mieszkaniowe. O dofinansowanie wnioskować mogą właściciele już istniejących budynków oraz tych, które są na etapie planowania.

W uchwale zastosowany został podział na dachy intensywne i ekstensywne. W kosztach utrzymania dachu ekstensywnego należy zaplanować przeprowadzenie 1-2 prac pielęgnacyjnych w ciągu roku. Dla dachów intensywnych w zależności od rodzaju roślin jest to już 4-8 prac pielęgnacyjnych rocznie.

Kwota dofinansowania dla zielonego dachu ekstensywnego wynosi 200zł/m2, ale nie więcej niż 5 tys. zł. Dla zielonego dachu intensywnego natomiast 400 zł/m2 (nie więcej niż 10 tys. zł).

Referująca program „Zielone dachy dla Miasta Bielska-Białej” Danuta Przybyło, naczelnik wydziału ochrony środowiska i energii w Urzędzie Miejskim zastrzegła, że miasto będzie partycypowało jedynie w kosztach utworzenia zielonego dachu, a późniejsza opieka nad nim odbywać się będzie na koszt wnioskodawcy.

– Bielsko-Biała chce dać przykład do naśladowania i wnieść swój wkład w budowę zielonych dachów, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju miasta pod względem ekologicznym, ekonomicznym oraz pod względem innowacyjności w podejściu do budownictwa i ochrony klimatu. W celu zdobycia doświadczenia w budowie, utrzymaniu i efektywności ekonomicznej zielonych dachów zostaną zidentyfikowane odpowiednie obiekty użyteczności publicznej, takie jak budynki szkolne, urzędy, które wprowadzą w życie ideę zielonych dachów. Mogą to być obiekty już istniejące i wymagające np. remontu lub planowane nowe obiekty – przekonują autorzy projektu.

źródło: https://bielsko.biala.pl/, autor Adam Kanik

Komentarz Redakcji:

Uchwałę Nr XXXIX/922/2021 w sprawie zasad przyznawania dotacji na Program Operacyjny „Zielone Dachy dla Miasta Bielska-Białej” na terenie miasta Bielska-Białej można pobrać tutaj

To przełomowy program, inne miasta, takie jak Wrocław, KatowiceToruń, Kalisz w ramach uchwał wspierających rozwój dachów zielonych, czy roślinnych ścian oferują swoim mieszkańcom ulgi w podatkach od nieruchomości, co stanowi stosunkowo małą zachętę finansową.

Innym wyjątkiem jest program wspierający retencję w Dąbrowie Górniczej, gdzie przewidziane są dotacje m.in do dachów zielonych.

Wnioski o dofinansowanie do budowy dachów zielonych właściciele domów prywatnych mogli również składać w 2021 r. w ogólnopolskim programie „Moja Woda”. Program ma być kontynuowany.

Na zdjęciu dach zielony z użyciem mat rozchodnikowych na jednym z budynków przy biurowcu w Krakowie. Fot.: APK Dachy Zielone

Zobacz też:

Zapowiedź znacznego zwiększenia dotacji do dachów zielonych w Bielsku-Białej

Dotacje do 25 000 zł na zielone dachy w Poznaniu – ruszył nabór wniosków, liczy się kolejność zgłoszeń