Pages Menu
Categories Menu

Posted by on maj 9, 2020 in Uncategorized | 0 comments

Przedłużenie terminu naborów wniosków w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu

Przedłużenie terminu naborów wniosków w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu

W związku z pandemią koronawirusa oraz na wniosek wielu instytucji Minister Klimatu podjął decyzję o przedłużeniu terminów zakończenia wszystkich naborów wniosków o dofinansowanie projektów ogłoszonych 13 marca 2020 roku w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu.

Terminy zakończenia naborów zostały przesunięte o dwa miesiące, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. Obszar Środowisko naturalne i ekosystemy:

  • nabór na Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów) – zmiana z 3 czerwca 2020 r. na 3 sierpnia 2020 r.,
  • nabór na Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi – zmiana z 3 czerwca 2020 r. na 3 sierpnia 2020 r.,
  • nabór na Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami – zmiana z 3 czerwca 2020 r. na 3 sierpnia 2020 r.,

2. Obszar Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków:

  • nabór na Realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach – zmiana z 15 czerwca 2020 r. na 17 sierpnia 2020 r.,
  • nabór na Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków – zmiana z 30 czerwca 2020 r. na 31 sierpnia 2020 r.,

3. Obszar Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne:

  • nabór na Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej – zmiana z 30 czerwca 2020 r. na 31 sierpnia 2020 r.
  • nabór na Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych – zmiana z 15 lipca 2020 r. na 14 września 2020 r.,
  • nabór na Budowę/modernizację miejskich systemów ciepłowniczych i eliminację indywidualnych źródeł ciepła – zmiana z 30 czerwca 2020 r. na 31 sierpnia 2020 r.

Dokumentacja naborowa dostępna jest na stornach Ministerstwa Klimatu oraz NFOŚiGW.