Pages Menu
Categories Menu

Posted by on cze 17, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Wydarzenia | 0 comments

Poznań dotacja i warsztaty „Zielone dachy, zielone ściany”

Poznań dotacja i warsztaty „Zielone dachy, zielone ściany”

6 czerwca 2023 roku Rada Miasta Poznania przegłosowała projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na zadania służące tworzeniu zewnętrznych ogrodów wertykalnych i zielonych dachów na terenie miasta Poznania. Wydział Klimatu i Środowiska zaprasza na bezpłatne warsztaty w tym zakresie.

Czym są ogrody wertykalne i zielone dachy?

Zewnętrzne ogrody wertykalne, to pionowe instalacje obsadzone roślinami wieloletnimi, które można zastosować na powierzchni o dowolnej wielkości, kształcie oraz dowolnym miejscu na zewnętrznych ścianach budynków. Umożliwiają wielosezonową wegetację roślin tworzących zieloną ścianę.

Zielone dachy, to z kolei nasadzenia roślin wieloletnich na dostosowanym pokryciu dachowym z warstwą wegetacyjną o grubości nie mniejszej niż 8 cm (w tym maty wegetacyjne), które podobnie jak zielone ściany umożliwiają wielosezonową wegetację.

Korzyści z posiadania w swoim otoczeniu takiej zielonej ściany czy dachu jest wiele. Wśród zalet wymienić należy poprawę jakości powietrza i mikroklimatu otoczenia, zapobieganie stratom ciepła zimą, ochronę przed nadmiernym nagrzewaniem budynku latem, tłumienie hałasów zewnętrznych, podtrzymywanie bioróżnorodności w obliczu zmieniającego się klimatu.

Dotacja na ogrody wertykalne i zielone dachy tworzone na terenie miasta Poznania

Uchwała Rady Miasta dotycząca ogrodów wertykalnych i zielonych dachów mająca na celu wsparcie mieszkańców w tworzeniu zewnętrznych ogrodów wertykalnych i zielonych dachów na terenie Poznania wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2023 roku. Dokładne terminy zostaną podane po wejściu w życie przyjętej przez radnych uchwały. Treść uchwały wraz z załącznikami będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania (https://bip.poznan.pl/bip/) oraz na stronie Wydziału Klimatu i Środowiska (https://www.poznan.pl/wos/) po wejściu w życie uchwały. Wnioski będą przyjmowane do 30 września 2023 roku.

Kto i na co może otrzymać dotacje?

Dotacja udzielana jest wyłącznie na dofinansowanie zadań służących tworzeniu zewnętrznych ogrodów wertykalnych lub zielonych dachów na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, gospodarczych na terenie Poznania. Dotacja może być udzielona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w szczególności osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom, ale również jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

W jakiej wysokości dotację można otrzymać?

Wysokość dotacji wynosi 100% kosztów poniesionych na podstawie dokumentów kwalifikujących z zastrzeżeniem, że górny limit dofinansowania wynosi 25 000 zł, ale nie więcej niż 330 zł/m2 na stworzenie zewnętrznego ogrodu wertykalnego o minimalnej powierzchni 15 m2 lub 500 zł/m2 zielonego dachu o minimalnej powierzchni 10 m2. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowania to 250 tysięcy złotych.

Warsztaty „Zielone dachy, zielone ściany”

Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania zaprasza na warsztaty, na których będzie można zapoznać się z tematyką zielonych ścian i dachów, poznać i zobaczyć wybrane gatunki roślin, przygotować do planowanej inwestycji. Udzielimy informacji jak złożyć wniosek o dotację.

Bezpłatne warsztaty Zielone dachy, zielone ściany skierowane do wszystkich zainteresowanych, w tym osób z zarządów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, deweloperów, inwestorów i właścicieli firm posiadających nieruchomości na terenie miasta Poznania.

Pierwsze spotkanie miało miejsce 15 czerwca 2023 r. i zostało bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników.

Kolejne terminy warsztatów:

  • 22 czerwca 2023 r. (godz. 9.00-12.00)
  • 29 czerwca 2023 r. (godz. 16.00-19.00)

Urząd Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17
Sala Błękitna

Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy na adres mailowy: monika_mrozek@um.poznan.pl lub pod numerem telefonu 61/ 878 4056. Liczy się kolejność zgłoszeń.