Pages Menu
Categories Menu

Posted by on cze 25, 2021 in Patronat medialny, Retencja | 0 comments

Piąta edycja międzynarodowej konferencji Stormwater Poland 2021 za nami

Piąta edycja międzynarodowej konferencji Stormwater Poland 2021 za nami

W ciągu trzech dni konferencji zgrodzono blisko 350 uczestników zarówno stacjonarnie, jak i na platformie streamingowej. Uczestnicy wysłuchali 27 prezentacji a we wszystkich dyskusjach udział wzięło 52 prelegentów ze świata nauki, biznesu i branży wod-kan.

Program naszej konferencji zbudowaliśmy tak, żeby w każdej sesji tematycznej wybrzmiało wyraźnie hasło: „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Wierzymy, że myślenie o klimacie i wodach opadowych w kategoriach globalnych jest nie mniej istotne, jak małe działania, które jako miasta, gminy czy nawet osoby indywidualne możemy podejmować, żeby zmieniać świat wód opadowych” – mówił w podsumowaniu konferencji prof. Paweł Licznar.

Trzy sesje tematyczne w pierwszym dniu konferencji podjęły takie tematy jak: śląska retencja, w czasie której słuchacze mogli poznać nie tylko przemysłową, ale również niebiesko-zieloną stronę Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej i potencjał jaki tkwi w tej infrastrukturze, który z powodzeniem można wykorzystywać do łagodzenia skutków zmian klimatu. Uczestnicy tej sesji mieli również okazję poznać zagraniczne rozwiązania dotyczące wykorzystania wód opadowych przy rekultywacji i renaturyzacji obszarów postindustrialnych na przykładzie Zagłębia Ruhry.

Sesja druga zatytułowana „Miasto z klimatem” przybliżyła przede wszystkim już realizowane i planowane działania Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dedykowane rozwojowi retencji i zagospodarowaniu wód opadowych w Polsce oraz zapobieganiu zjawiskom ekstremalnym.

Z perspektywy branży wod-kan niewątpliwą wartość miały sesje dotyczące odwodnień komunikacyjnych oraz inteligentnej eksploatacji. Wiemy, że wzrasta liczba obiektów retencyjnych, długość sieci kanalizacji deszczowych, którym należy zapewnić niezawodność funkcjonowania. Dlatego poruszone zostały studia przypadków rozwiązań cyfrowych połączonych z elementami sztucznej inteligencji, które pozwalają na dynamiczne zarządzanie systemami odwodnienia i gospodarowanie wodami opadowymi.

Całość konferencji zwieńczyła „Debata o Przyszłości”, którą poprowadzili Jacek Zalewski, dyrektor RetencjaPL oraz Renata Woźniak-Vecchie, kierowniczka działu modelowania RetencjaPL.

O przyszłości ciężko się rozmawia, jeśli nie przyglądamy się z uwagą teraźniejszości” – zaczął Jacek Zalewski sygnalizując jednocześnie, że debata ma dwie części: „Co o przyszłości mówi nam teraźniejszość” oraz „Nadzieje na przyszłość”.

Wzorem ubiegłych lat zostały sformułowane klarowne postulaty do zrealizowania jeszcze w bieżącym roku. Wśród naszych rozmówców mocno wybrzmiała kwestia jak najszybszego i systemowego przygotowania się do absorbcji środków unijnych przeznaczonych na wsparcie niebiesko-zielonej infrastruktury. Drugim, równie ważnym aspektem poruszonym w debacie, okazały się wyzwania w oczyszczaniu wód opadowych z substancji toksycznych, smogu czy olejów. Ten temat, niewątpliwie istotny, z pewnością pojawi się na przyszłorocznej konferencji Stormwater Poland” – podsumował Jacek Zalewski i dodał: Mam poczucie, że jesteśmy na dobrej drodze i mamy wszelkie narzędzia, by sprostać tym wyzwaniom”.

Organizacja tego wydarzenia w tak zmiennej i niepewnej rzeczywistości byłą dla naszego Zespołu sporym wyzwaniem. Jednak dzięki zaufaniu naszych Partnerów, Sponsorów i Patronów, a także gości deklarujących chęć uczestniczenia w konferencji mieliśmy wiarę w powodzenie tego przedsięwzięcia. Niewątpliwie ogromne wsparcie otrzymaliśmy od naszego Partnera Strategicznego, Metropolii Górnośląsko – Zagłębiowskiej, za co bardzo dziękuję” – powiedział Tomasz Grochowski, Prezes Zarządu RetecjaPL.

Patronat medialny nad konferencją: ZielonaInfrastruktura.pl