Pages Menu
Categories Menu

Posted by on mar 20, 2021 in Dachy zielone, Dofinansowanie, Uncategorized | 0 comments

Od 22.03.21 dofinansowanie do dachów zielonych w ogólnopolskim programie „Moja Woda”

Od 22.03.21 dofinansowanie do dachów zielonych w ogólnopolskim programie „Moja Woda”

22.03.2021 w Światowy Dzień Wody rusza druga edycja ogólnopolskiego programu „Moja Woda”, w ramach którego można składać wnioski o dofinansowanie do budowy dachów zielonych.

W pkt. 6 ppkt 2 Programu, dotyczącego kosztów kwalifikowanych jest zdanie odnoszące się bezpośrednio do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w warstwie drenażowej dachów zielonych.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego może otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Szczegółowe zasady zawarte są w programie „Moja Woda” oraz regulaminach naboru, które są dostępne na stronach internetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do dofinansowania kwalifikuje się zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Klimatu i Środowiska na petycję złożoną przez Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” w zapisach nowej wersji Programu „Moja Woda” jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie do budowy dachów zielonych.

Więcej informacji:

www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1737,moja-woda-2-0-wez-5000-zl-i-oszczedzaj-wode.html
– strony www wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (regulaminy naboru)