Pages Menu
Categories Menu

Posted by on gru 31, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Wydarzenia | 0 comments

O projekcie „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” podczas webinarium „Miasta 15-minutowe utopia, czy niedaleka przyszłość”

O projekcie „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” podczas webinarium „Miasta 15-minutowe utopia, czy niedaleka przyszłość”

12 stycznia odbędzie się organizowane przez „Zieleń miejską” webinarium „Miasta 15-minutowe utopia, czy niedaleka przyszłość”.

Na zaproszenie „Zieleni miejskiej”, organizatora wydarzenia, dr inż. Marta Weber-Siwirska (Prezes PSDZ, Katedra Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) w swoim wystąpieniu zatytułowanym „W drodze do miasta 15-minutowego” przedstawi podczas tego webinarium m.in. główne cele projektu realizowanego przez miasto Konin w partnerstwie z PSDZ, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i Norwegian Association for Green Infrastructure, który stanowi przykład wdrażania idei miasta 15-minutowego.

Realizowany od 1.09.2021r. do 30.04.2024r. projekt pod nazwą „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” doskonale wpisuje się w koncepcję miasta 15-minutowego. Zielone korytarze w mieście Konin mają m.in. polegać na tworzeniu nowych miejsc z zielono-niebieską infrastrukturą, które będą pełnić funkcje ekologiczne w procesach adaptacji do zmian klimatycznych i równocześnie służyć mieszkańcom oraz turystom, poprawiając jakość życia w mieście.

Dzięki realizacji projektu powstaną nowe miejsca z zielono-niebieską infrastrukturą i tym samym nastąpi połączenie w zielone korytarze istniejących już w przestrzeni publicznej tego typu miejsc.

Projekt polega na realizacji działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększeniu powierzchni terenów zieleni, a przez to zintensyfikowaniu działań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych w mieście w miejscu ich powstawania, likwidacją miejskich wysp ciepła oraz poprawie mikroklimatu wewnątrz miasta.

Ma charakter kompleksowy: uwzględnia działania adaptacyjne, mitygacyjne oraz edukacyjne, które są ze sobą spójne i wzajemnie powiązane.

W ramach projektu powstaną w Koninie:

  • zielone korytarze miejskie (23 odcinki) o łącznej długości ok. 17 km
  • 2 parki kieszonkowe (na Zatorzu oraz na ul. 11 Listopada) o łącznej pow. 3.038 m2
  • 7 zielonych podwórek miejskich (teren zielony obok amfiteatru, osiedle Diamentowe, V Osiedle, ul. Dworcowa, Chorzeń, plac Wolności, Pociejewo) o łącznej pow. 90.809 m2, z których każde poprzez charakter zastosowanego zagospodarowania będzie miało swój temat przewodni np. woda, powietrze, człowiek jako część natury
  • 3 tężnie na pow. 26.190 m2 (Pociejewo).

Jak miasto Konin rozumie korytarze miejskie – to dobrze zaprojektowane ulice, skróty osiedlowe, ścieżki atrakcyjne do przejścia lub przejechania, które stymulują ruchem pieszo-rowerowym oraz usprawniają relacje między przechodniami w punktach osiedlowych – podwórkach/skwerach, pełnią funkcje rekreacyjne, odpoczynkowe, sportowe, zdrowotne, edukacyjne i integracyjne.

Czym mają być parki kieszonkowe, zielone podwórka miejskie – to przestrzenie publiczne, które są dostosowane do charakteru osiedla i wzmacniają siłę jego mieszkańców, pełnią funkcję integracyjną i edukacyjną poprzez doświadczenia.

Projekt „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowany ze środków MF EOG 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

Więcej informacji o projekcie: https://psdz.pl/fundusze_EOG/Konin

 

Webinarium „Miasta 15-minutowe – utopia czy niedaleka przyszłość”? organizowane przez „Zieleń miejską” odbędzie się 12.01.22.

Partnerem merytorycznym jest PSDZ.

Więcej informacji i link do rejestracji na https://miasto15.abrys.pl/