Pages Menu
Categories Menu

Posted by on mar 2, 2020 in Uncategorized | 0 comments

Nowe władze Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”

Nowe władze Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”

W dniu 28.02.2020 podczas Walnego Zebrania członkowie Polskiego Stowarzyszenia “Dachy Zielone” (PSDZ) dokonali wyboru nowych władz.

Stanowisko Prezesa Stowarzyszenia objęła dr inż. Marta Weber-Siwirska. Wiceprezesem został Jarema Andrzej Rabiński. Do nowego Zarządu powołano również: Monikę Mazur, Annę Sylwester-Czapla, Katarzynę Wolańską, dr hab. Katarzynę Wróblewską i Jacka Poziemskiego. Na Członków Komisji Rewizyjnej wybrano: Witalisa Konopkę w funkcji Przewodniczącego, Jolantę Gryczyńską jako Zastępcę Przewodniczącego oraz dr inż. arch. Justynę Rubaszek, Piotra Muszyńskiego i Krzysztofa Wielgusa.

Walne Zebranie odbyło się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, w miejscu powstania stowarzyszenia i gdzie we wrześniu zeszłego roku branża dachów zielonych i roślinnych ścian, przy udziale gości z całego świata, obchodziła jubileusz 10-lecia PSDZ podczas międzynarodowej konferencji: „Stan obecny, problemy i możliwości wdrażania Zielonej Infrastruktury we współczesnych miastach ze szczególnym uwzględnieniem zielonych dachów i żyjących ścian”.

Jak powiedziała Marta Weber-Siwirska: Bieżąca kadencja to będzie bardzo ważny czas w działalności PSDZ, a także całej branży związanej z zieloną infrastrukturą w Polsce. Miasta przygotowują się do wdrażania strategii związanych z adaptacją do zmian klimatu. Polskie Stowarzyszenie “Dachy Zielone” może być w tych działaniach bardzo pomocnym partnerem. Rozmawiamy już na ten temat z przedstawicielami niektórych miast, zapraszamy do współpracy kolejne.