Pages Menu
Categories Menu

Posted by on kwi 18, 2015 in Dachy zielone, Miasta, Miejska wyspa ciepła, Prawo, Smart City | 0 comments

Nowe prawo we Francji – dachy muszą być zielone

Francja realizuje idee smart city. 19 marca 2015 została we Francji zatwierdzona ustawa, zgodnie z którą dachy nowo wybudowanych nieruchomości komercyjnych muszą spełniać nowe przepisy dotyczące ochrony środowiska i być częściowo pokryte zielenią lub panelami słonecznymi.

Jak podaje serwis theguardian.com ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie takich przepisów doceniając walory ekologiczne dachów zielonych.

Roślinność na dachach pomaga chronić mieszkańców przed nadmiernym hałasem. Stanowi również bardzo dobrą izolację termiczną, dzięki czemu budynki z dachami zielonymi mają mniejsze zużycie energii, a co za tym idzie koszty przeznaczone na ogrzewanie zimą, a chłodzenie latem.

Dachy zielone retencjonują wody opadowe. Zatrzymują część deszczówki i opóźniają jej spływ do kanalizacji, odciążając tym samym miejską kanalizację i zapobiegając poburzowym podtopieniom w miastach.

Wprowadzając nowe prawo Francja chce również działać w kierunku ograniczenia negatywnych skutków zjawiska miejskiej wyspy ciepła, czyli przegrzewania się szczelnie zabudowanych powierzchni miast. Ustawa przyczyni się również do zwiększenia bioróżnorodności w środowisku miejskim, ponieważ stosowanie roślinności na dachach stwarza dodatkową przestrzeń dla owadów i ptaków.

Końcowa wersja przyjętej ustawy ma bardziej ograniczony zakres niż postulaty francuskich działaczy ekologicznych, którzy lobbowali za tym aby wprowadzić wymóg pokrycia zielenią całkowitej powierzchni dachów wszystkich nowo powstających budynków.

Francja ma narzędzia do realizacji idei smart city

źródło: www.theguardian.com

Post a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *