Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lip 5, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Miejska wyspa ciepła, OZE, Retencja | 0 comments

Niemcy: finansowanie zielonych dachów solarnych

Niemcy: finansowanie zielonych dachów solarnych

Jak podaje Neue Landschaft Gabinet Federalny zatwierdził przedstawiony przez Federalne Ministerstwo Środowiska projekt programu działań na rzecz ochrony klimatu naturalnego (AKN). Przewiduje szeroki zakres inwestycji we wzmacnianie ekosystemów i miejskich terenów zielonych w Niemczech. Nowością w planie działania jest ogólnokrajowe finansowanie zielonych dachów słonecznych. Na ten cel do 2026 roku udostępnione zostanie około 4 mld euro ze specjalnego funduszu „Fundusz na rzecz klimatu i transformacji” (KTF).

„Rząd federalny chce ustanowić wyższe zachęty dla połączonej budowy zielonych dachów solarnych i wspierać innowacje w zakresie dachów wielofunkcyjnych”, mówi nowa sekcja 7.11, która nie została uwzględniona w pierwotnym projekcie programu działania zeszłej jesieni. Należy również promować efektywne ekologicznie zielone dachy w istniejących budynkach, jeśli są one budowane z wykorzystaniem systemów solarnych. To samo dotyczy „innowacyjnych systemów zielonych dachów o wyjątkowym wpływie na ochronę klimatu, adaptację do klimatu i różnorodność biologiczną w nowych budynkach”.

Dodatkowe koszty w porównaniu z konwencjonalnym dachem, które powstają przy instalacji prawie naturalnego zielonego dachu w połączeniu z fotowoltaiką (PV) lub słoneczną energią cieplną (ST), mają być sfinansowane. W podejściu dwutorowym sfinansowane mają zostać zarówno istniejące dachy, które mają być wyposażone w system PV/ST połączony z zazielenieniem, jak i połączone zielone dachy słoneczne w nowych budynkach, każdy o charakterze modelowym.

Zamierzamy otworzyć pierwsze okno finansowania na lata 2023-2026 w czwartym kwartale 23, a następnie dalej rozwijać finansowanie. Po fazie rozwojowej trwającej od 2023 do 2025 r. doświadczenia mają zostać ocenione i sformułowane zalecenia dotyczące drugiego okna finansowania od 2027 r. Grupami docelowymi są państwowi, komunalni i prywatni deweloperzy, firmy i stowarzyszenia.

W programie działań w porównaniu z projektem jesiennym pozostaje, co następuje: Gminy mają otrzymać wsparcie na przekształcenie w zarządzanie naturalnymi terenami zielonymi za pomocą programu finansowania. Od tego roku z tej pomocy będzie co roku korzystać 20 gmin. Przejmuje się wydatki na przygotowanie dostosowanego planu opieki, zakup niezbędnej technologii opieki oraz szkolenie i dalsze kształcenie personelu. Nowy program inwestycyjny ma zachęcać do sadzenia drzew w miastach. Co najmniej 150 000 dodatkowych drzew ma zostać posadzonych w gminach w latach 2023-2030. Głównym celem nowych nasadzeń będzie obszar śródmiejski. Drzewa nadające się do adaptacji do klimatu i bioróżnorodności wpisywane są na tzw. listę pozytywną.

Miasta i gminy mają być również wspierane w tworzeniu naturalnych miejskich oaz klimatycznych. Należą do nich przestrzenie doświadczania przyrody, lasy miejskie, ogrody leśne i parki bez barier. W celu poprawy mikroklimatu w najbliższym otoczeniu zamieszkania można stworzyć przestrzenie do ćwiczeń, relaksu, spotkań, ale także zdrowego rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci.

Model „miasta wrażliwego na wodę” należy zbadać w sposób praktyczny. Chodzi o rozszczelnienie jak największej liczby obszarów oraz magazynowanie, przesiąkanie, odparowywanie i wykorzystanie wód opadowych na terenach miejskich. Ponadto należy dążyć do zachowania nienaruszonego bilansu wodnego miast, charakteryzującego się dobrą dostępnością wody dla roślinności miejskiej oraz wzmocnieniem chłodzenia wyparnego. W ramach działań rozszczelniających mają powstać nowe tereny zielone i rekreacyjne. Gminy powinny mieć możliwość polegania na usługach doradczych w zakresie planowania przestrzennego.

Biosolarny dach z rozchodników na hali w pobliżu Krakowa. Źródło: Piotr Wolański APK Dachy Zielone.

Federalne Stowarzyszenie Ogrodnictwa, Kształtowania Krajobrazu i Budownictwa Boisk Sportowych (BGL) pochwaliło fakt, że przyjęcie programu działań podjęło centralne żądania BGL i że „uruchomiono kompleksowe zielone dotacje”. Oznacza to, że zostaną podjęte „właściwe i ważne kroki w kierunku dostosowania do klimatu za pomocą zieleni”, wyjaśnił prezes BGL Lutze von Wurmb: „Teraz to miasta i gminy muszą skorzystać z ofert rządu federalnego i wdrożyć naturalną ochronę klimatu”.

cm/Rząd Federalny/BGL

źródło: neuelandschaft.de

Zobacz też:

Zielony dach biosolarny połączenie dachu zielonego i paneli fotowoltaicznych

Efekt synergii wynikający z połączenia paneli fotowoltaicznych i dachu zielonego – produkcja energii na dachach biosolarnych

Od 2027 r Hamburg wprowadza obowiązek zielonych dachów solarnych