Pages Menu
Categories Menu

Posted by on gru 20, 2018 in Uncategorized | 0 comments

NFOŚiGW wspiera działania z zakresu adaptacji do zmian klimatu

NFOŚiGW wspiera działania z zakresu adaptacji do zmian klimatu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadził aktualizację oferty finansowej dotyczącej wsparcia dla działań związanych z adaptacją do zmian klimatu. Program priorytetowy dotychczas funkcjonujący pod nazwą „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków” zmienił nazwę na „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”. W nowej wersji zrezygnowano z podziału na części i zwiększono nacisk na szereg działań dotyczących poprawy odporności środowiska, przede wszystkim miejskiego, na zmiany klimatu.

Wśród wspieranych rodzajów przedsięwzięć są m.in.:

–  opracowanie miejskich planów i strategii dotyczących adaptacji do zmian klimatu,

– działania inwestycyjne w zakresie adaptacji do zmian klimatu, w tym: tzw. „zielono-niebieska” infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania wód opadowych i kanalizacja deszczowa,

– działania z zakresu zapobiegania powodzi i przeciwdziałania skutkom suszy, w tym na przykład: zwiększanie retencji w ekosystemach, budowa urządzeń wodnych, zaopatrzenie ludności w wodę do picia na obszarach zagrożonych suszą,

– działania dotyczące opracowania i wdrożenia systemów monitoringu zagrożeń i systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami,

– dofinansowanie zwrotne na wkład własny przy realizacji przedsięwzięć w zakresie adaptacji do zmian klimatu finansowanych ze środków zagranicznych.

Preferowaną formą wsparcia w ramach programu priorytetowego jest pożyczka na atrakcyjnych warunkach. Oferta skierowana jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów od nich zależnych.

Ponadto, w 2019 r. planowane są konferencje w siedzibie NFOŚiGW, na których przedstawione zostaną: idea i podstawy merytoryczne miejskich planów adaptacji do zmian klimatu  oraz przykłady dobrych praktyk w realizacji działań wynikających z tych dokumentów strategicznych. Dodatkowo
w programie konferencji ujęta będzie tematyka Porozumienia Burmistrzów. Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na I kwartał przyszłego roku. Więcej informacji na temat programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” znaleźć można na stronie:

Przeciwdzialanie zagrozeniom-srodowiska

źródło: materiały prasowe NFOŚiGW