Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lut 6, 2019 in Uncategorized | 0 comments

NFOSiGW rozpoczyna nabór wniosków dotyczących adaptacji do zmian klimatu

NFOSiGW rozpoczyna nabór wniosków dotyczących adaptacji do zmian klimatu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego 5.4 „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”. Nabór trwać będzie od 01.02.2019 r. do 17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Wśród wspieranych rodzajów przedsięwzięć są m.in.:

  • opracowanie miejskich planów i strategii dotyczących adaptacji do zmian klimatu,
  • działania inwestycyjne w zakresie adaptacji do zmian klimatu, w tym: tzw. „zielono-niebieska” infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania wód opadowych i kanalizacja deszczowa,
  • działania z zakresu zapobiegania powodzi i przeciwdziałania skutkom suszy, w tym na przykład: zwiększanie retencji w ekosystemach, budowa urządzeń wodnych, zaopatrzenie ludności w wodę do picia na obszarach zagrożonych suszą,
  • działania dotyczące opracowania i wdrożenia systemów monitoringu zagrożeń i systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami,

Preferowaną formą wsparcia w ramach programu priorytetowego jest pożyczka na atrakcyjnych warunkach. Oferta skierowana jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów od nich zależnych.

W 2019 r. planowane są konferencje w siedzibie NFOŚiGW, na których przedstawione zostaną: idea i podstawy merytoryczne miejskich planów adaptacji do zmian klimatu oraz przykłady dobrych praktyk w realizacji działań wynikających z tych dokumentów strategicznych. Dodatkowo w programie konferencji ujęta będzie tematyka Porozumienia Burmistrzów.

Więcej informacji na temat programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” znaleźć można na stronie: www.nfosigw.gov.pl/adaptacja lub pisząc na adres: adaptacja@nfosigw.gov.pl

źródło: materiały prasowe NFOSiGW