Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sie 13, 2020 in Uncategorized | 0 comments

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Konina – wypełnij ankietę

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Konina – wypełnij ankietę

Miasto Konin będzie opracowywać swój plan adaptacji do zmian klimatu i zachęca mieszkańców do wypełnienia ankiety na ten temat.

Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Konina
Zmiany klimatu i związane z nimi ekstremalne zjawiska pogodowe takie jak powodzie, susze, fale wysokich temperatur, huragany czy gwałtowne burze stały się niezaprzeczalnym faktem. Dla miast wiążą się one z wielkimi wyzwaniami, do których mogą się przygotować tworząc plany adaptacji do zmian klimatu. Zadaniem takich planów jest diagnoza miasta tj. ocena jego wrażliwości oraz potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu.

Plan adaptacji zawiera zestaw działań dedykowanych miastu, odpowiadający na konkretne zjawiska związane ze zmianami klimatu, takie jak powodzie, susze czy fale upałów. Plan kompleksowo opisuje wyzwania stojące przed miastem i wskazuje, jak się na nie przygotować.

Miasto Konin, mając na uwadze wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, przystąpiło do opracowania Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Konina.

Udział mieszkańców w tworzeniu Planu jest niezbędny dla skutecznego wdrażania tego dokumentu. Społeczności lokalne dysponują wiedzą na temat codziennego funkcjonowania miasta, jego problemów i lokalnej specyfiki.

Poniżej znajduje się link do ankiety dotyczącej Planu adaptacji do zmian klimatu.

Urząd Miasta Konin zwraca się z prośbą o pomoc w opracowaniu dokumentu poprzez wypełnienie ankiety.