Pages Menu
Categories Menu

Posted by on wrz 10, 2019 in Uncategorized | 0 comments

Kraków – Zielone dachy pomysłem na walkę ze smogiem

Kraków – Zielone dachy pomysłem na walkę ze smogiem

Miasto opracowało wstępny projekt wytycznych do tworzenia dachów z wykorzystaniem intensywnej zieleni na budynkach w Krakowie. Na polecenie prezydenta Jacka Majchrowskiego, główny architekt miasta przygotował założenia do wydawania decyzji WZ i planów miejscowych, które umożliwią w przyszłości powstawanie w Krakowie budynków z wysokimi krzewami a nawet drzewami.

Z roku na rok w Krakowie jak i w innych polskich miastach zauważalny jest trend do zazieleniania dachów. Głównie wykorzystuje się do tego zieleń ekstensywną – niską (o grubości podłoża od 5 do 10 cm) z wykorzystaniem rozchodników.

Opracowane przez głównego architekta miasta wytyczne dawałyby możliwość zastosowania na dachach krakowskich budynków zieleni intensywnej (o grubości podłoża od 30 do 50 cm). Taką zieleń stanowią wysokie krzewy, trawy a nawet niższe drzewa.

– Najważniejszymi założeniami wytycznych są: możliwość stworzenia wyższej attyki, grubszych stropów, a także utrzymania cięższej zieleni, zapewnienie odpowiednich warunków do utrzymania i korzystania przez mieszkańców z zielonego otoczenia na dachu – mówi Tomasz Bobrowski – główny architekt miasta.

Dach zielony z roślinnością intensywną na 4 piętrze Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Źródło: CSK, autor: Dorota Bielak

Zaletą zielonych dachów jest zmniejszenie tzw. wysp ciepła, retencja wody, produkcja tlenu, a także – co ważne z punktu widzenia Krakowa – pochłanianie pyłów.

Prace nad wytycznymi rozpoczęły się na początku 2019 r. W lipcu zostały zaprezentowane na posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyki i Architektury i pozytywnie zaopiniowane. Na początku września założenia zostały przedstawione i omówione z pracownikami Wydziału Architektury i Urbanistyki oraz Wydziału Planowania Przestrzennego UMK.

źródło: krakow.pl

Od Redakcji: Cieszymy się, że w Krakowie radni miejscy i Prezydent zaczynają konkretne działania związane z zielonymi dachami jako sposobem na smog i adaptację do zmian klimatu.

Jako mieszkańcy Krakowa ten pomysł opisywaliśmy już od wielu lat, między innymi w poniższym artykule z 2015 roku:

Dach w wielkim mieście, czyli do czego są nam potrzebne dachy zielone – postulaty dla samorządów, na przykładzie miasta Krakowa

Ale teraz warto pójść o krok dalej (bo miasta dbające o adaptację do zmian klimatu są już dużo dalej, jeśli chodzi o wykorzystywanie przestrzeni na dachach budynków) i stworzyć możliwości do powstawania błękitno-zielonych dachów, czyli takich które pozwalają na zwiększoną retencję wody opadowej, dzięki czemu odciążona jest kanalizacja w mieście i zmniejsza się ryzyko powodzi miejskich po nawalnych opadach.

Tego typu dachy o zwiększonej retencji wodnej mogą być obsadzane zarówno roślinnością intensywną, jak i ekstensywną, mogą to też być dachy o funkcji komunikacyjnej.

Przykładem może być miasto Rotterdam, gdzie wprowadzono strategię, w której powierzchnie dachów są traktowane jako przestrzeń miejska możliwa do zagospodarowania z korzyścią dla mieszkańców.

Eko-lokator: Różnorodne funkcje powierzchni dachowych w mieście Rotterdam