Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sie 12, 2019 in Uncategorized | 0 comments

Kraków – Zdobądź dotację i korzystaj z deszczówki

Kraków – Zdobądź dotację i korzystaj z deszczówki

W czasie suszy wiele osób stara się ratować swoje ogródki i trawniki wodą z miejskiej sieci. Tymczasem to nie tylko nieekonomiczne, ale także nieekologiczne – wodę powinniśmy przecież oszczędzać.

W Krakowie, dzięki funkcjonującemu od lat programowi małej retencji wód opadowych, mieszkańcy mogą zdobyć dotacje na instalacje do gromadzenia i wykorzystania deszczówki, która idealnie nadaje się do podlewania kwiatów czy sprzątania.

W obliczu zmniejszania się zasobów wód niezwykle istotne jest gospodarowanie wodami, w tym korzystanie z wód deszczowych.

Retencjonowanie wody w miejscu jej powstawania umożliwia zasilanie warstwy wodonośnej, a tym samym ogranicza odpływ wody ze zlewni do odbiorników (zarówno do cieków, rowów jak i do kanalizacji).

Jest to niezwykle istotne w przypadku wystąpienia ulewnych deszczy i przyczynia się do zmniejszenia zagrożenia powodziowego.

Mała retencja, czyli przechwytywanie opadu w miejscu, gdzie powstaje ogranicza ilość wody odprowadzanej do rzek i pomaga zmniejszyć ryzyko powodziowe. Fot. K.Wolańska

Gromadzenie wody deszczowej z jednej strony pomaga rozwiązać problem z jej odprowadzeniem, z drugiej pozwala na oszczędzanie wody pitnej w gospodarstwie domowym, a to z kolei przekłada się na realne oszczędności w każdym budżecie.

Deszczówkę można wykorzystać nie tylko do podlewania trawnika, ale także do celów gospodarczo-bytowych np. do prania czy sprzątania.

W latach 2014-2018 na dotacje w ramach programu przeznaczono kwotę w wysokości 2 390 000 zł, a pula udzielonego wsparcia wyniosła ponad 1,8 mln zł.

Pozwoliło to na wykonanie 384 instalacji do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych.

W 2019 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 500 000 zł. Do końca lipca wpłynęło 97 wniosków o udzielenie dotacji. Nabór ciągle trwa.

O dotację mogą ubiegać się: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. Wysokość dotacji to 50 proc. poniesionych kosztów na realizację inwestycji, lecz nie więcej niż 5 000 zł. Zgodnie z aktualną Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Krakowa zadanie jest przewidziane do realizacji do roku 2022r.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Programie powinny się kontaktować z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMK, os. Zgody 2.

Więcej informacji o programie znajduje się TUTAJ.

źródło: krakow.pl