Pages Menu
Categories Menu

Posted by on kwi 29, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta | 0 comments

Kraków na liście 100 miast dążących do neutralności klimatycznej

Kraków na liście 100 miast dążących do neutralności klimatycznej

Kraków trafił na listę „Europejskiej misji 100 neutralnych klimatycznie i inteligentnych miast do 2030 r.” To duże wyróżnienie, ponieważ Kraków znalazł się w gronie m.in. takich miast jak Paryż, Lizbona, Monachium, Dublin czy Mediolan.

Inne polskie miasta, które znalazły się na tej liście to: Łódź, Rzeszów, Wrocław oraz Warszawa.

Kraków ma ambicję osiągnięcia neutralności klimatycznej tak szybko, jak to możliwe w ramach sprawiedliwej, efektywnej i społecznie akceptowalnej transformacji. Aby ten proces przyspieszyć, przystępujemy do inicjatyw europejskich, które pozwalają na korzystanie z wiedzy i doświadczeń międzynarodowej społeczności w obszarach: technicznym, prawnym i finansowym. a także na promocję Krakowa jako lidera zmian klimatycznych w Polsce i Europie.

Udział w tych projektach jest także szansą na pozyskanie dodatkowych funduszy ze źródeł zewnętrznych. Jak dotąd Kraków uczestniczył w kilku takich projektach, m.in.: „Krakow – Deep demonstration of Healthy, Clean Cities”, „ATELIER” oraz inicjatywie „Cities Race to Zero”.

Europejska misja Krakowa

W lutym 2022 r. Kraków przygotował wniosek o dołączenie do nowej unijnej inicjatywy zatytułowanej „Europejska misja 100 neutralnych klimatycznie i inteligentnych miast do 2030 roku”. Jej celem jest wsparcie i promocja 100 europejskich miast w systemowej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej i przekształcenie ich w ośrodki eksperymentów i innowacji.

W czwartek, 28 kwietnia, Komisja Europejska ogłosiła listę miast wybranych do udziału w misji. Wybrano 100 miast pochodzących ze wszystkich 27 państw członkowskich Unii, a dodatkowo 12 miast z krajów stowarzyszonych lub potencjalnie stowarzyszonych z programem Horyzont Europa (2021-2027) w zakresie badań naukowych i innowacji.

Misja miast otrzyma 360 mln euro finansowania z programu „Horyzont Europa” na lata 2022-23, aby wstąpić na innowacyjne ścieżki prowadzące do neutralności klimatycznej do 2030 r. Działania w zakresie badań i innowacji będą dotyczyć czystej mobilności, efektywności energetycznej i ekologicznego planowania urbanistycznego oraz możliwości budowania wspólnych inicjatyw i rozwijania współpracy w synergii z innymi programami UE.

Następne kroki

Komisja zaprosi 100 wybranych miast do opracowania umów Climate City, które będą zawierać ogólny plan neutralności klimatycznej we wszystkich sektorach, takich jak energia, budynki, gospodarka odpadami i transport, wraz z powiązanymi planami inwestycyjnymi.

W proces ten będą zaangażowani obywatele, organizacje badawcze i sektor prywatny. Wyraźne i widoczne zobowiązania podjęte przez miasta w umowach Climate City pozwolą im na współpracę z UE, władzami krajowymi i regionalnymi – a co najważniejsze z własnymi obywatelami, aby osiągnąć ten ambitny cel.

Ponadto, w świetle ogromnego zainteresowania 377 miast przystąpieniem do misji, Komisja wprowadza również wsparcie dla miast, które nie zostały wybrane, w tym wsparcie za pośrednictwem platformy misyjnej i możliwości finansowania w ramach programu prac w ramach misji dla miast programu „Horyzont Europa”.

Proklimatyczne działania miasta

Kraków konsekwentnie zmierza ku neutralności klimatycznej i wyznacza kolejne standardy w zakresie działań środowiskowych, ekologicznych i klimatycznych. Po wymianie ponad 45 tys. palenisk i sukcesywnie poprawiającej się jakości powietrza w mieście stoimy przed niezwykle ważnym wyzwaniem, które dotyczy wszystkich ludzi na ziemi. Naszym celem jest przeciwdziałanie skutkom negatywnych zmian klimatycznych.

W zeszłym roku został zorganizowany Krakowski Panel Klimatyczny. Uczestnicy panelu – mieszkańcy, eksperci, przedstawiciele miasta – przez kilka miesięcy wspólnie pracowali nad odpowiedzią na pytanie: „Jak władze i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?”

Efektem prac panelu było wypracowanie i przekazanie władzom miasta 32 rekomendacji, które zgodnie z przyjętymi założeniami mają dla prezydenta Krakowa charakter wiążący.

W klimatyczne działania miasta wpisuje się kampania „Kraków w dobrym klimacie”, realizowana w tym roku, o której można przeczytać tutaj.

źródło: https://www.krakow.pl/