Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lip 30, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Wydarzenia | 0 comments

Konkurs na Europejską Nagrodę Green Cities – 2022 Czy dołączysz do konkursu na najbardziej Zielone Miasto Europy?

Konkurs na Europejską Nagrodę Green Cities – 2022 Czy dołączysz do konkursu na najbardziej Zielone Miasto Europy?

Wystartowała druga edycja konkursu Green Cities Europe Award! Który projekt zieleni miejskiej wygra konkurencję wśród zgłoszonych polskich realizacji i stanie się inspiracją dla Europy?

Każdego roku 13 krajów uczestniczących w kampanii zgłasza do konkursu Green Cities Europe Award swojego kandydata – najlepszy projekt wyłoniony wśród krajowych aplikacji. Realizacje te inspirują i zachęcają do tworzenia nowych, ambitnych i innowacyjnych terenów zieleni. Pokazują możliwości zazieleniania miast, które można zastosować w całej Europie. Zwracają uwagę na optymalizację korzyści i wartości, które daje zielona infrastruktura.

Spośród 13 wybranych projektów tylko jeden zostanie nagrodzony i uzyskuje miano mistrza Europy 2022. Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się 8 grudnia 2022 r. w Paryżu, podczas Victoires du Paysage.

Konkurs Green Cities Europe Award 2022

Nagroda została ustanowiona przez Europejskie Stowarzyszenie Szkółkarskie (ENA) oraz organizacje biorące udział w programie Green Cities Europe. W Polsce kampania ta przyjęła nazwę Zielone Miasto Europy i realizuje ją Związek Szkółkarzy Polskich. Działania współpracujących ze sobą krajów mają na celu podkreślenie wartości jaką przynoszą tereny zieleni i zastosowanie roślin w środowisku miejskim. Każdy kraj: Belgia, Bułgaria, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Polska, Portugalia, Holandia i Szwecja wybiera reprezentujący go projekt-realizację, które będą oceniane przez międzynarodowe jury, składające się z delegatów z każdego kraju uczestniczącego w kampanii Green Cities Europe.

Projekty mogą być bardzo zróżnicowane – od terenów szkolnych po zieleń reprezentacyjną przy inwestycjach komercyjnych, od parków przyszpitalnych po zieleń osiedlową. We wszystkich projektach natomiast główną rolę odgrywa zieleń, która stanowi istotną wartość dla użytkowników i środowiska. Wartość, o której mowa, może mieć charakter ekonomiczny lub dotyczyć wydajności pracy, różnorodności biologicznej, tożsamości miejsca, kontroli klimatu oraz zdrowia czy dobrego samopoczucia mieszkańców miast.

Jaka realizacja będzie reprezentowała Polskę?

Celem konkursu jest zwiększenie wykorzystania roślin w przestrzeniach zurbanizowanych – dla dobra społeczności, środowiska, klimatu, a także na rzecz rozwoju gospodarczego aglomeracji. Konkurs promuje zielone inwestycje, podpowiada konkretne rozwiązania, które mogą być inspiracją dla inwestorów oraz projektantów. Udział jest bezpłatny.

Kto może zgłosić projekt? Inicjatorem może być każda osoba związana z projektem, ale zgłaszającym może być tylko inwestor. Projekty muszą być w pełni zrealizowane i oddane do użytkowania po 1 stycznia 2017 r. Nagradzane projekty promują oprócz inwestora także projektanta i wykonawcę oraz miasto.

W jaki sposób zgłosić projekt? Wypełniony w języku angielskim formularz wraz ze zdjęciami należy przesłać do 12.08.2022 r. (do godz. 23:59) na maila agnieszka.witych@zszp.pl. W przypadku zdjęć o wysokiej rozdzielczości rekomendujemy wysłanie ich za pomocą https://wetransfer.com/

Więcej informacji: agnieszka.witych@zszp.pl, tel. 22 435 47 20.

Formularz i informacje na: https://pl.thegreencities.eu/