Pages Menu
Categories Menu

Posted by on maj 23, 2016 in Miasta, Patronat medialny, Wydarzenia | 0 comments

Konferencja Zielone miasto – Miasto jako Ogród

Konferencja Zielone miasto – Miasto jako Ogród

 

Zapraszamy na konferencję, nad którą patronat medialny objął nasz portal

ZIELONE MIASTO – MIASTO JAKO OGRÓD
szansa terenów otwartych
AMBASADA NIEMIEC W WARSZAWIE
oraz
FUNDACJA KONRADA ADENAUERA W WARSZAWIE
i FUNDACJA TWÓRCÓW ARCHITEKTURY
zapraszają na WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE

logo_WRA_6_1

KONFERENCJA – Zielone Miasto – miasto jako Ogród
Termin: 10 czerwca 2016 (piątek), godzina: 15:00 – 19:00 (21:00)
Rejestracja: od 14:00, planowana liczba gości: 100 osób
Miejsce: pawilon SARP – Pałac Zamoyskich, ul. Foksal 2, Warszawa
Przywitanie i wprowadzenie do tematu – Fried Nielsen, Radca Minister, Kierownik Wydziału Kultury Ambasady Niemiec w Warszawie oraz arch. kraj. Iza Małachowska-Coqui, Berlin/Warszawa, kuratorka projektu

PROGRAM KONFERENCJI

sesja pierwsza „ZIELONA“ POLITYKA – instrumenty realizacji i strategie miejskie, 15:00 – 16:30

1. MIASTO JAKO „ZIELONE” MIASTO
Planowane „zielone“ inwestycje w Warszawie – aktualne działania dla poprawy terenów zieleni, wiceprezydent m. st. Warszawy – Michał Olszewski
System zielonych przestrzeni publicznych w Lublinie i realizowane projekty – dr inż. Jan Kamiński, przew. Rady Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin, Instytut Architektury Krajobrazu KUL

2. MIASTO JAKO OGRÓD NA DACHU
Przestrzeń dodana – „Zielone Dachy” – strategia miejska miasta Hamburg – arch. kraj. Klaus Hoppe, dyr. Wydziału Architektury Krajobrazu i Zieleni Miejskiej Urzędu Środowiska i Energii m. Hamburg

3. MIASTO JAKO ZIELONE MIEJSCE ŻYCIA
Przestrzeń publiczna – atrakcyjna strefa spotkań mieszkańców – arch. kraj. Lorenz Dexler, prezes zarządu biura architektury krajobrazu TOPOTEK1, Berlin
przerwa na kawę

sesja druga MIASTO JAKO OGRÓD – szansa terenów otwartych, 17:00 – 19:00

4. MIASTO JAKO JEDEN OGRÓD
Międzynarodowa Wystawa Ogrodowa IGA Berlin 2017 oraz Park Gleisdreieck w Berlinie, jako instrumenty rozwoju zaniedbanych części miasta – Andrea Gerischer, kierownik projektu IGA (Internationale Garten Ausstellung), Berlin

5. MIASTO JAKO OGRÓD DLA NAJMŁODSZYCH
Tereny otwarte dla dzieci i młodzieży – arch. kraj. dr Peter Apel, Biuro planowania STADTKINDER, Dortmund
Dyskusja na podium z zaproszonymi gośćmi – m.in. Kinga Nowakowska (Capital Park S.A.), arch. kraj. m.st. Warszawy Paweł Lisicki, arch. Michał Leszczyński (Grupa 5 Architekci)

Poczęstunek i rozmowy kuluarowe w bibliotece Instytutu Goethe´go, ul. Chmielna 13, od godz. 19:15

WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE to cykl wykładów i dyskusji na tematy urbanistyczne, architektoniczne i z zakresu architektury krajobrazu. WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE są platformą, która umożliwia interdyscyplinarną dyskusję na temat innowacyjnych rozwiązań dla naszych miast. Dyskusja prowadzona jest na podstawie przykładów zrealizowanych obiektów wyróżniających się w danym temacie, niejednokrotnie stanowiących, pod względem interdyscyplinarności ich założeń koncepcyjnych w ujęciu urbanistycznym, architektonicznym, krajobrazowym i społecznym, świetny przykład do naśladowania. Równolegle poruszanym tematem jest instrumentarium procedury planistycznej i administracyjnej,  które umożliwia tworzenie i sprawną realizację projektów.

W roku 2016 konferencje w ramach cyklu poruszają tematy „zielonego miasta”.
ZIELONE MIASTO to projekt w ramach polsko-niemieckiego roku jubileuszowego 2016 – ŚWIĘTUJEMY! zorganizowanego przez Goethe-Institut i Ambasadę Niemiec z okazji 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

logotyp_25_DE_PL

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości o znaczeniu zieleni miejskiej. W ramach projektu odbywają się liczne wydarzenia, takie jak Festiwal Ogrodów, warsztaty, “zielona” gra miejska, rowerowe wycieczki przez tereny zieleni w Warszawie czy konferencje poświęcone terenom otwartym naszych miast.

WYCIECZKA – Rowerem przez parki i ogrody Warszawy
Termin: 11 czerwca 2016 (sobota), godzina: 10:00 – 12:00
Planowana liczba gości: 20-30 osób (wymagana rejestracja, miejsca w kolejności zgłoszeń)
Miejsce spotkania: Ambasada Niemiec ul. Jazdów 12, Warszawa. Na wycieczkę należy zabrać własny rower lub rower miejski. Liczba miejsc jest ograniczona, zgłoszenia przyjmujemy mailowo na adres zielonemiasto@cmcberlin.de.

GENEZA PROJEKTU
Jak będzie wyglądać sytuacja naszych miast w dłuższej perspektywie czasowej? W jaki sposób musimy zmienić nasze działania, aby tworzyć miasta przyjazne ludziom? Jest to pytanie aktualne, zwłaszcza w relacji z danymi statystycznymi: dwie trzecie światowego zużycia energii, 60% zużycia wody i 70% emisji dwutlenku węgla przypada na miasta. W Niemczech ponad 75% społeczeństwa mieszka w zurbanizowanych terenach aglomeracji miejskich. Również z powodu pogłębiających się procesów demograficznych i starzenia się społeczeństwa oraz atrakcyjnego rynku pracy w miastach, „renesans miast“ i wzrost liczby ich mieszkańców jest współcześnie zauważalną tendencją.
Ekonomiści światowej rangi zwracają uwagę na znaczenie potencjału terenów otwartych i terenów zieleni dla aglomeracji miejskich świata nie tylko jako miejsca regeneracji sił czy pod względem aspektu ekologicznego, ale również jako czynnik zwiększający atrakcyjność gospodarczą będącą wynikiem procesów synergii (atrakcyjne środowisko pracy i życia).
Zieleń miejska, mimo zmian ostatnich dekad, jest w dalszym ciągu słabym ogniwem w konfrontacji z ekonomicznymi procesami rozwoju miasta. Ogrody są od wieków miejscem spotkań mieszkańców szukających odpoczynku od zgiełku miast. Zainteresowanie mieszkańców miast zielonymi enklawami rośnie. Trend przejęcia za nie odpowiedzialności jest widoczny we wzrastającej liczbie ogrodów partycypacyjnych. Istotnym jest podniesienie znaczenia tematu ZIELENI adekwatnie do wartości jaką stanowi on dla mieszkańców miast.

CEL PROJEKTU
W Roku Jubileuszowym z okazji 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy Ambasada Niemiec w Warszawie przygotowała projekt dotyczący tematu bliskiego wszystkim mieszkańcom miast.
Podniesienie świadomości znaczenia TERENÓW ZIELENI dla mieszkańców
Przybliżenie tematu ZIELENI młodemu społeczeństwu
Ukazanie tendencji kształtowania współczesnych ogrodów
„ZIELONA“ POLITYKA – instrumenty realizacji i strategie miejskie oraz  MIASTO jako OGRÓD czyli zielona przestrzeń do życia

LOGO_BANNER_ZIELONE_MIASTO (3)
Genezą projektu na rok jubileuszowy ZIELONE MIASTO jest kultura ogrodowa naszej przestrzeni miejskiej. W tym aspekcie zajmiemy się strategią miast dotyczącą długofalowej polityki rozwoju terenów otwartych miast. Jakie mechanizmy kierują zmianami i czego obiecują sobie włodarze miasta po wielomilionowych inwestycjach w „zieloną przestrzeń“? Jakie instrumenty powstają, aby zainteresować prywatnych inwestorów i instytucje do inwestowania w tereny zewnętrzne ich kubaturowych obiektów, jak również jak nakłonić na wielką skalę, przedsiębiorców i samorządy do innowacyjnego inwestowania z wykorzystaniem dotąd  nieużytkowanych powierzchni w centrum czy… dachów na przykładzie Hamburga i Berlina.
Omówimy to, co dla Warszawy jest najbardziej w terenach otwartych miasta aktualne, przy czym Warszawa będzie dodatkowo głównym tematem naszej konferencji w październiku.
Przyjrzymy się na przykładzie realizacji z Lublina jakie kroki trzeba podjąć i które wyniki działań najlepiej odbierają sami mieszkańcy. Zanalizujemy inwestycję Międzynarodowej Wystawy Ogrodowej w Berlinie, która na powierzchni  ok. 75 hektarów z budżetem realizacyjnym 49 mln Euro i programowym 40 mln Euro oprócz parku, systemu ogrodów tematycznych, pawilonów ogrodowych czy kolejki linowej łączącej rozległy teren rekreacji północno-wschodniej części miasta charakteryzuje się obiektami budowlanymi, takimi jak  hala ogrodu botanicznego, muszla koncertowa czy serpentyna widokowa.
Tu tworzona jest sztuka ogrodowa, jak podaje slogan reklamowy IGA. Przyjrzymy się również na przykładach realizacji w Niemczech temu, jak w mniejszej i całkiem małej skali możemy działać z myślą o mieszkańcach w ich bezpośrednim środowisku życia zmieniając przestrzeń publiczną, czyli to co jest inwestycją w zieloną infrastrukturę. Spojrzymy również jak projektować dla najmłodszych z klasą. W jaki sposób samorządy i inwestorzy prywatni mogą korzystać z naszej wiedzy i co architekci krajobrazu tworzą w swojej codziennej pracy. Co nas wyróżnia spośród innych projektantów?  O tym chcemy wspólnie dyskutować.
Uczestnictwo w spotkaniu jest możliwe tylko z potwierdzonym formularzem zgłoszeniowym

Formularz uczestnictwa_WRA6 (1)

O zgłoszenia prosimy do dnia 06.06.2016 na adres mailowy wra@cmcberlin.de

Potwierdzenia zgłoszeń będą wysyłane do Państwa na bieżąco. Spotkanie jest bezpłatne.
Po wykładach serdecznie zapraszamy na poczęstunek i dalsze dyskusje od 19:15 do nowo otwartej biblioteki Instytutu Goethe´go przy ul. Chmielnej 13 (3 minuty spacerem z pawilonu SARP).
Więcej informacji o projekcie ZIELONE MIASTO: www.wra.org.pl oraz goethe.de/swietujemy

Patronat medialny

zielona-infrastruktura-logo male