Pages Menu
Categories Menu

Posted by on kwi 20, 2016 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, NBS, Patronat medialny, Wydarzenia | 0 comments

Konferencja Naukowo-Techniczna ZIELEŃ MIEJSKA – NATURALNE BOGACTWO MIASTA

Konferencja Naukowo-Techniczna ZIELEŃ MIEJSKA – NATURALNE BOGACTWO MIASTA

Zapraszamy na konferencję, nad którą patronat medialny objął portal ZielonaInfrastruktura.pl
XII Konferencja Naukowo-Techniczna
ZIELEŃ MIEJSKA – NATURALNE BOGACTWO MIASTA
TERENY ZIELENI WOBEC ZMIAN KLIMATU
Toruń 12-14, października 2016 r.
Świat stoi przed olbrzymim wyzwaniem. Naukowcy nie mają wątpliwości, że klimat na kuli ziemskiej gwałtownie się ociepla. Średnia temperatura powietrza w ostatnim stuleciu podniosła się niemal o jeden stopień Celsjusza. To dużo, a nawet bardzo dużo. Będą nawiedzać nas, ekstremalne zjawiska pogodowe (ulewy, powodzie, fale upałów, susze, wichury). Zjawiska te są szczególnie uciążliwe i niebezpieczne w zabetonowanych miastach.
Dobrze zaprojektowana i zdrowa zieleń miejska może w pewnym stopniu chronić nas przed postępującymi zmianami klimatycznymi, przyczyniając się do łagodzenia ich skutków dzięki temu, że schładza otoczenie, filtruje powietrze, zatrzymuje zanieczyszczenia pyłowe, pochłania hałas, retencjonuje wody opadowe i roztopowe i nadaje przyjemny charakter miejscom, w których ludzie mogą mieszkać i spędzać wolny czas. Ale, co ważniejsze w tym wypadku, tereny zieleni mają znaczący potencjał pochłaniania promieni słonecznych i jednego z najbardziej szkodliwych gazów cieplarnianych, czyli dwutlenku węgla. Tym samym mogą w pewnej mierze uchronić nas przed niebezpiecznymi kataklizmami pogodowymi.
Nie wszyscy doceniają ten znaczny potencjał tkwiący w terenach zieleni. Nawet projektanci terenów zieleni nie są bez grzechu. Niekiedy w imię wątpliwych celów artystycznych, projektują obiekty wymagające intensywnej, energochłonnej pielęgnacji, nadmiernie zużywające zasoby naturalne, naszpikowane gatunkami inwazyjnymi, nie chroniące w odpowiednim stopniu wód opadowych, nieuwzględniające w dostatecznym stopniu istniejących siedlisk, powodujące ich rozczłonkowanie, degradację i utratę.
Spróbujmy zatem bliżej zastanowić się jak zmiany klimatyczne wpływają na tereny zieleni. Na co zwracają uwagę, jak się przygotować na szybko postępujące zmiany, jak kształtować tereny zieleni, aby z jednej strony były bardziej odporne na te zmiany, z drugiej zaś mogły w maksymalnym stopniu ograniczyć negatywne skutki zmiany klimatu. Warto przeanalizować, na czym polega rola terenów zieleni w działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu. Jak tereny zieleni mogą przeciwdziałać zmianom klimatu, jak je kształtować i pielęgnować, żeby były najmniej energochłonne?
Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich latach, także i w tym roku zechcą Państwo licznie włączyć się do dyskusji, że wymienimy doświadczenia, a opracowana monografia dobrze przysłuży się naszym miastom i będzie wzorcem dla specjalistów terenów zieleni.
XII Konferencja Zielen Miejska
Miejsce i termin konferencji: Toruń, 12-14 października 2016 r.
Tematyka konferencji:
– wpływ zmian klimatu na tereny zieleni,
– rola terenów zieleni w działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu
– znaczenie (funkcje) terenów zieleni w przeciwdziałaniu zmianom klimatu.
Referaty – kalendarium:
Osoby zainteresowane przedstawieniem referatu (komunikatu) lub posteru prosimy o przesłanie streszczenia (do 300 słów) w formie wydruku i w postaci elektronicznej (*.doc) do dnia 15.04.2016 r. na adres sekretariatu konferencji.
O zakwalifikowaniu referatu autorzy zostaną powiadomieni drogą mailową do 25.04.2016 r. wraz z informacją o sposobie jego przygotowania do publikacji (dostępną także na stronie www.zielenmiejska.org).
Ostateczną wersję referatu w formie wydruku i wersji elektronicznej po zakwalifikowaniu należy przesłać na adres sekretariatu konferencji do dnia 30.06.2016 r.
Warunki uczestnictwa:
– Pełen pakiet (udział w obradach, materiały, wyżywienie, spotkanie towarzyskie) – 690 zł + 23% VAT
– Pełen pakiet (dla referentów) – 610 zł + 23% VAT
– Tylko udział w obradach i materiały – 350 zł + 23%VAT
– Tylko udział w spotkaniu towarzyskim – 130 zł + 23% VAT
– Tylko udział w sesji terenowej – 250 zł + 23% VAT
Świadczenia:
udział w sesjach referatowych, terenowej i posterowej, możliwość prezentacji wyników badań i doświadczeń w formie referatu, komunikatu lub posteru, wyżywienie (obiad, kolacja), materiały konferencyjne, spotkanie towarzyskie,
Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom konferencji noclegów
Zgłoszenia i wpłaty wnoszone do 30.06.2016 roku – rabat 5%
Ostateczny termin wpłat: 20.09.2016 roku.
SZKOLENIE FINANSOWANE PRZYNAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ZWOLNIONE Z VAT (Art. 43 ust.1 pkt. 29 Ust. o vat) WÓWCZAS CENA NETTO = CENA BRUTTO
Organizatorzy:
Urząd Miasta Torunia
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń
Sekretarz naukowy:
prof. dr hab. Marek Kosmala (SGGW Warszawa)
Komitet organizacyjny:
mgr inż. Elżbieta Oleksiejuk (NOT),
mgr Szczepan Burak (UM Toruń)
mgr inż. Paweł Piotrowiak (PZITS O/Toruń)
Sekretariat Konferencji:
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń
ul. Piernikarska 4/1, 87-100 Toruń
tel. 056 662-90-75, -77, www.zielenmiejska.org,  e-mail: szkolenia.pzits@vp.pl
Numer konta:
Bank BPH S.A. Oddział Toruń 47 1060 0076 0000 3200 0084 6281
Patron medialny: