Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lis 7, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Konferencja – Czy możemy jeszcze zdążyć? 1,5°C jako wyzwanie klimatyczne: Jak zatrzymać wzrost temperatury na tym poziomie? – transmisja on-line

Konferencja – Czy możemy jeszcze zdążyć? 1,5°C jako wyzwanie klimatyczne: Jak zatrzymać wzrost temperatury na tym poziomie? – transmisja on-line

Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie, Miasto Stołeczne Warszawa, Koalicja Klimatyczna oraz Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN zorganizowały międzynarodową konferencję:

Czy możemy jeszcze zdążyć? 1,5°C jako wyzwanie klimatyczne: Jak zatrzymać wzrost temperatury na tym poziomie?

Relację z pierwszej części konferencji można zobaczyć on-line:

Konferencja miała miejsce 7 listopada 2018, godz. 10:0017:00 w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie ul. Kredytowa 1

W październiku ukazał się raport specjalny Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change Special Report on Global Warming of 1.5°C), dotyczący skutków globalnego ocieplenia w wyniku wzrostu średniorocznej temperatury o 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.

W raporcie IPCC przedstawione też zostały możliwe ścieżki redukcji emisji gazów cieplarnianych, w kontekście zwiększania odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju oraz zmniejszania ubóstwa.

Wnioski z niego mają stanowić istotny wkład w negocjacje podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, COP 24, która odbędzie się w grudniu tego roku w Katowicach. Jeśli zobowiązania podjęte przez państwa w Paryżu w 2015 roku nie będą bardziej ambitne, prawdopodobnie doświadczymy skutków wzrostu temperatury o ponad 3°C.

Życie i zdrowie ludzi w wielu regionach świata będzie zagrożone, co przełoży się na poważne wyzwania dla całej społeczności międzynarodowej. Poniesiemy również straty we wszystkich sektorach gospodarki.

Analizując wnioski raportu w przededniu szczytu klimatycznego, zastanowimy się wraz z zaproszonymi krajowymi i zagranicznymi ekspertami i ekspertkami – przedstawicielami i przedstawicielkami administracji publicznej, polityki i społeczeństwa obywatelskiego – nad ambitnymi sposobami skutecznego wdrażania porozumienia paryskiego oraz wyzwaniami, jakie niesie ze sobą ten proces.

Przyjrzymy się klimatycznym doświadczeniom i szansom z perspektywy naukowej, technologicznej, społecznej i ekonomicznej. Jak powinny wyglądać ścieżki redukcji emisji w tym kontekście? Jakie działania są niezbędne ze strony szeroko rozumianej społeczności międzynarodowej – państw, regionów, miast, biznesu, społeczeństwa – aby wzmocnić poczucie odpowiedzialności i sprawczości wobec zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, a jednocześnie zapewnić możliwość zrównoważonego rozwoju i dążyć do zmniejszenia ubóstwa?

Relacja on-line obejmuje część wprowadzającą konferencji:

Polityczny wymiar porozumienia paryskiego, Barbara Unmüßig, Członkini Zarządu Fundacji im. Heinricha Bölla

Technologiczne wyzwania związane ze spełnieniem celów zapisanych w porozumieniu z Paryża, Anders Wijkman, Prezydent Klubu Rzymskiego, Przewodniczący Rady Zarządzającej Climate-KIC

Prezentacja raportu IPCC: Prof. Jean-Pascal van Ypersele, Uniwersytet Katolicki w Louvain, Belgia, były wiceprzewodniczący IPCC

oraz sesję I: Jak osiągnąć ścieżkę globalnej redukcji, tak aby nie przekroczyć wzrostu temperatury o 1,5°C? Jakie kierunki działań powinien podjąć świat i społeczność międzynarodowa?

Tomasz Chruszczow, Champion COP 24 do spraw Działań Klimatycznych

Anne Girault, Paryska Agencja ds. Klimatu

Prof. Jean-Pascal van Ypersele, Uniwersytet Katolicki w Louvain, Belgia, były wiceprzewodniczący IPCC

Urszula Stefanowicz, Koalicja Klimatyczna

Barbara Unmüßig, Członkini Zarządu Fundacji im. Heinricha Bölla