Pages Menu
Categories Menu

Posted by on maj 8, 2019 in Uncategorized | 0 comments

IV edycja Kongres Branży Wod-Kan ENVICON Water – Warszawa 17-18 czerwca 2019

IV edycja Kongres Branży Wod-Kan ENVICON Water – Warszawa 17-18 czerwca 2019

Dialog pomiędzy partnerami – taka właśnie jest idea zbliżającego się czołowego wydarzenia w branży wod-kan. Czwarta edycja Kongresu ENVICON Water odbędzie się 17-18 czerwca w Warszawie.

Kongres jest miejscem dialogu między partnerami ze świata nauki, biznesu i polityki, których wspólnym celem jest rozwój branży i sprostanie zaostrzającym się wymogom prawnym, mającym przynieść poprawę stanu środowiska.

Kongres ENVICON Water to 5 sesji tematycznych poruszających najważniejsze tematy branży wod-kan.

Dyrektywa o jakości wody do picia, zmiany klimatu i ich wpływ na gospodarkę wodną, innowacje i sposoby ich finansowania – to najważniejsze jego tematy.

Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Głównego Inspektoratu Środowiska oraz Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie wezmą udział w sesji inauguracyjnej Kongresu. Podczas sesji Polska Polityka Wodna wskazane zostaną najważniejsze aspekty prawne, możliwości wsparcia oraz potencjał rozwojowy i inwestycyjny branży wod-kan.

Badania nad mikroplastikami i farmaceutykami  w wodzie przedstawiają niepokojący obraz stanu naszego środowiska. O tym, jak przygotować się do nowej dyrektywy w sprawie jakości wody do spożycia opowiedzą eksperci podczas sesji II.

Kolejnym problemem dotykającym coraz więcej osób są globalne zmiany klimatu. Zostaną zaprezetowane m.in. plany ministerstw dotyczące suszy, powodzi, retencji oraz wtórnego użycia wody. Prelegenci zastanowią się także nad tym, jak zarządzanie zasobami wodnymi wpływa na zmiany klimatu, jak można im przeciwdziałać oraz dlaczego warto inwestować w czerwono-błękitno-zieloną infrastrukturę?

Podczas sesji o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków będą dyskutowane planowane zmiany w ustawie, a także stanowisko Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” oraz środowiska prawniczego.

Ważnym elementem Kongresu będzie strefa inspiracji edukacji ekologicznej, gdzie zaprezentowane będą działania branży w CSR i edukacji ekologicznej.

Pierwszy dzień Kongresu zakończy się Galą Kongresu ENVICON Water podczas, której zostaną wręczone wyróżnienia w konkursie Inwestycja Roku oraz Summa cum Laude. Galę uświetni występ zespołu „Szafa Gra”.

Kongres ENVICON Water został objęty m.in. patronatem honorowym: Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

www.enviconwater.pl

patronat medialny: