Pages Menu
Categories Menu

Posted by on gru 2, 2020 in Uncategorized | 0 comments

Instytut Polityk Publicznych operatorem Krakowskiego Panelu Klimatycznego

Instytut Polityk Publicznych operatorem Krakowskiego Panelu Klimatycznego

Instytut Polityk Publicznych, na podstawie otwartego konkursu ofert, został wybrany operatorem Krakowskiego Panelu Klimatycznego – pierwszego panelu obywatelskiego w Krakowie. Panel będzie poświęcony zmianom klimatu i neutralności klimatycznej miasta, a jego celem będzie wypracowanie odpowiedzi na pytanie: Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?

Konsultacje społeczne organizowane w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego rozpoczną się jeszcze w grudniu br., a wszystkie działania projektowe zostaną zakończone do 30 czerwca 2021 r.

Instytut Polityk Publicznych jest założoną w 2015 r. niezależną, niepartyjną organizacją pozarządową o profilu eksperckim. Działania Instytutu skupione są wokół trzech obszarów:
1. think tank: prace eksperckie, analityczne i naukowe;
2. partycypacja społeczna: wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, projektowanie i realizacja procesów partycypacyjnych;
3. edukacja: działalność edukacyjna i popularyzatorska.

Instytut posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, jest także partnerem na rzecz dostępności Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

W 2020 r. Instytut zorganizował Łódzki Panel Obywatelski „Zieleń w mieście” – pierwszy w Polsce panel obywatelski przeprowadzony w czasie pandemii COVID-19. Innowacyjny, hybrydowy charakter projektu pozwolił nam na wypracowanie unikalnych doświadczeń, które zostaną wykorzystane także przy realizacji panelu w Krakowie. Działania Instytutu Polityk Publicznych zostały docenione w ogólnoeuropejskim konkursie Innovation in Politics, w którym nasz projekt otrzymał tytuł finalisty. 1058 jurorów z 47 krajów wybrało Łódzki Panel Obywatelski jako wybitny przykład innowacji politycznej w Europie w kategorii Demokracja. Spośród 398 zgłoszeń, uplasował się on wśród 10 najlepszych w tej tematyce i spośród 90 najlepszych w Europie.