Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sty 9, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Retencja | 0 comments

Ile dachów zielonych dofinansowano z programu „Moja Woda” w edycji za rok 2021

Ile dachów zielonych dofinansowano z programu „Moja Woda” w edycji za rok 2021

Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” (PSDZ) uzyskało z Ministerstwa Klimatu i Środowiska dane dotyczące ilości dachów zielonych dofinansowanych w ramach programu „Moja Woda” w edycji z roku 2021.

Na prośbę Katarzyny Wolańskiej członka Zarządu PSDZ informacji udzielił Michał Wójcik Dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

 

Jak poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach drugiego naboru programu „Moja Woda“ w roku 2021 zostało złożonych co najmniej 185 wniosków dotyczących inwestycji z zakresu dachów zielonych, a w grupie złożonych wniosków podpisano co najmniej 157 umów o dofinansowanie.

Piszemy „co najmniej”, ponieważ brak jest danych dot. woj. mazowieckiego (właściwy dla tego województwa WFOŚiGW nie prowadził rejestru pozwalającego wyodręnić dachy zielone spośród inwestycji w retencję, które realizowali wnioskodawcy).

Szczegółowe informacje można znaleźć w zamieszczonej poniżej tabeli:

 

Dane w piśmie z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które otrzymało PSDZ zostały pogrupowane według siedzib poszczególnych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), które obsługiwały wnioskodawców.

Brak danych z WFOŚiGW z siedzibą w Warszawie (gdzie składali wnioski mieszkańcy województwa mazowieckiego) powoduje, że podane wyniki trudno traktować jako podsumowanie zainteresowania programem „Moja Woda“ w zakresie dachów zielonych w skali ogólnopolskiej. Zwłaszcza, że samo miasto Warszawa jest największym w Polsce i najbardzie dynamicznie rozwijającym się rynkiem dachów zielonych.

Natomiast można na bazie tych danych ocenić zainteresowanie osób prywatnych w zakresie wykorzystania dachów zielonych jako narzędzia do przydomowej retencji i otrzymania dotacji na budowę dachu zielonego w ramach programu „Moja Woda“ w innych województwach i porównać te województwa między sobą.

Z poniżej zamieszczonych danych można się również dowiedzieć ile w ogóle złożono wniosków w ramach programu „Moja Woda” w edycji za rok 2021:

 

Należy przy tym pamiętać, że zainteresowanie programem w danym województwie mogło być zależne od tego, jak skutecznie do mieszkańców danego województwa dotarły informacje o programie i możliwości uzyskania dotacji do budowy dachu zielonego w ramach tego programu.

Rozpowszechnienie informacji o programie mogło być istotne, ponieważ jak podają wyniki raportu z listopada 2021 z „Jednotematycznego badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami“ realizowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (https://www.gov.pl/web/klimat/badania-swiadomosci-ekologicznej, dostęp 9.01.2023), ogólnopolski program „Moja Woda“ był na dzień realizowania tych badań znany jedynie 35% mieszkańców Polski. Natomiast 62% respondentów nie słyszało o tym programie, a 2% wskazało odpowiedź „nie wiem, trudno powiedzieć“.

Program ma być kontynuowany do roku 2024. Przy czym należy zaznaczyć, że w roku 2022 nie było nowych naborów, a WFOŚiGW zajmowały się jedynie procedowaniem dotychczas złożonych wniosków.

W odpowiedzi na pytanie skierowane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska PSDZ otrzymało powyżej zaprezentowane wyniki na temat liczby wniosków złożonych w ramach drugiego naboru programu „Moja Woda“, dotyczących inwestycji z zakresu dachów zielonych oraz poniżej zacytowane informacje:

„Wypracowany przez NFOŚiGW, w kooperacji z WFOŚiGW, mechanizm wsparcia w ramach Programu [„Moja Woda“] cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dotychczasowy budżet Programu został w pełni wykorzystany. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom, obecnie trwają prace zmierzające do uruchomienia kolejnego naboru wniosków w ramach Programu, który w podobnej formule naborów ma zostać ogłoszony przez WFOŚiGW. Niemniej Program ewoluuje i niektóre zapisy mogą ulec zmianie“.

W dniu 2 stycznia 2023 r. dr inż. Marta Weber-Siwirska Prezes Zarządu PSDZ oraz Katarzyna Wolańska członek Zarządu PSDZ złożyły w Ministerstwie Klimatu i Środowiska petycję dotyczącą uwzględnienia dachów zielonych, w tym warstwy drenażowej, substratu oraz nasadzeń roślin, w kolejnej edycji programu „Moja Woda”.

Źródło: Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”

Zobacz też:

Od 22.03.21 dofinansowanie do dachów zielonych w ogólnopolskim programie „Moja Woda”

Dofinansowanie do realizacji zielonych dachów w ramach programu „Moja Woda”