Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lis 24, 2017 in Miasta, Patronat medialny, Smart City, Wydarzenia | 0 comments

III Green Smart City – relacja

III Green Smart City – relacja

Już po raz trzeci na Uniwersytecie Rolniczym odbyło się Forum Green Smart City – głos nauki w walce ze smogiem. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz Krakowa i Małopolski oraz naukowcy z trzech krakowskich Uczelni tworzących InnoTechKrak – Uniwersytetu Rolniczego, Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.

Tematyka spotkała się też z dużym zainteresowaniem mieszkańców Krakowa, studentów krakowskich uczelni i wszystkich osób zainteresowanych tematyką smogu.

DSC_6589p

Podczas Forum zostało podpisane porozumienie o współpracy na rzecz Zielonego Krakowa pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie a Gminą Miejską Kraków. Uroczystego podpisania dokumentu dokonali: prof. dr. hab. inż. Krzysztof Ostrowski (prorektor UR ds. organizacji i rozwoju uczelni) oraz mgr Piotr Kempf (dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie).

Celem porozumienia ma być nawiązanie współpracy pomiędzy Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie a Uniwersytetem Rolniczym na rzecz rozwoju terenów zieleni miejskiej w mieście Krakowie. Powyższa współpraca będzie obejmować działania zmierzające do poprawy stanu zieleni miejskiej poprzez wspólne wykonywanie opracowań studialnych, projektów i analiz, projektów kursowych i dyplomowych I i II stopnia oraz poprzez współorganizację studenckich konkursów branżowych związanych z tematyką zieleni miejskiej.

Cel ma być zrealizowany poprzez wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie edukacji i badań nad stanem krajobrazów Krakowa, popularyzację misji zawodu architekta krajobrazu w środowisku samorządowym i partnerów gospodarczych. Strony porozumienia mają się też wspierać i współpracować w celu  pozyskania środków z zewnętrznych źródeł finansowania w zakresie dotyczącym terenów zieleni miejskiej, a także organizować wspólnie kursy, szkolenia i konferencje dla swojej kadry.

Do tej pory wspólnie z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie i mieszkańcami Krakowa udało się zorganizować wspólne sadzenie drzew – m.in. w Parku Krakowian, mieszczącym się przy ulicy Falistej w Krakowie (28.10.2017) oraz  na terenie uroczyska Łasina na Sikorniku (23.04.2016).

Jak podkreślił prof. dr hab. inż. Florian Gambuś, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą – z uczelni mogą szerokim strumieniem płynąć innowacyjne i skuteczne pomysły na walkę z zanieczyszczeniem powietrza, które potem Zarząd Zieleni Miejskiej będzie mógł wdrażać. Zaznaczył tez, że obecnie problemem nie jest brak technologii do walki z zanieczyszczeniem powietrza, tylko wciąż mała świadomość społeczna, jak dużym zagrożeniem jest smog. – Dlatego jako uczelnia zamierzamy prowadzić działania, by właśnie uświadamiać mieszkańców – dodaje.

Patronat medialny: