Pages Menu
Categories Menu

Posted by on gru 17, 2020 in Uncategorized | 0 comments

I konkurs PSDZ na najlepszą pracę dyplomową z zakresu dachów zielonych i żyjących ścian

I konkurs PSDZ na najlepszą pracę dyplomową z zakresu dachów zielonych i żyjących ścian

Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” (PSDZ) zaprasza studentów i absolwentów polskich uczelni, którzy w swoich pracach inżynierskich/licencjackich lub magisterskich poruszają szeroko pojętą problematykę zielonych dachów lub żyjących ścian do udziału w I konkursie PSDZ na najlepszą pracę dyplomową z zakresu dachów zielonych i żyjących ścian.

Wraz z gęstniejąca zabudową miast ubywa przestrzeni dla terenów zieleni. Rozwiązaniem integrującym zabudowania z zielenią są żyjące ściany i zielone dachy, dzięki którym można przeznaczyć dla zieleni powierzchnie, które dotychczas były dla niej niedostępne.

Oprócz tego zielone dachy i żyjące ściany pełnią wiele ważnych funkcji ekosystemowych w miastach, a ze względu na potrzebę adaptacji do zmian klimatycznych ich promocja w Polsce staje się pilnym zadaniem.

Rosnące zainteresowanie tą tematyką widać również w licznych pracach dyplomowych, zarówno na poziomie inżynierskim i licencjackim, jak i magisterskim.

Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” postanowiło docenić prace dotyczące tego ważnego zagadnienia, ponieważ jest ono związane z podstawowym profilem działalności PSDZ.

Nadsyłane prace będą oceniane przez zespół ekspertów pod kątem zawartości merytorycznej, poprawności projektowej, oryginalności oraz innych kryteriów (dostosowanych do rodzaju dyplomu), które pozwolą na wyłonienie laureatów konkursu w możliwie najbardziej obiektywny i rzetelny sposób.

PSDZ zaprasza studentów i absolwentów do zgłaszania swoich prac obronionych w roku 2019 lub 2020, a promotorów do zachęcenia swoich dyplomantów do udziału w konkursie.

Prace należy przesłać na adres mailowy organizatora, Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”: biuro@psdz.pl.
Termin nadsyłania wymaganych materiałów upływa 31.01.2021 r.
Szczegółowe zasady udziału w konkursie zostały podane w regulaminie konkursowym.
Regulamin konkursowy oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony http://www.psdz.pl/blog/465
źródło: materiały prasowe PSDZ