Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lis 3, 2020 in Uncategorized | 0 comments

Fotowoltaika dla spółdzielni mieszkaniowych – czy warto?

Fotowoltaika dla spółdzielni mieszkaniowych – czy warto?

Wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe to obiekty zużywające duże ilości energii elektrycznej. Inwestując w nowoczesne instalacje fotowoltaiczne zarządzający budynkami wielomieszkaniowymi mogą nie tylko znacząco obniżyć rachunki za prąd i zwiększyć wartość nieruchomości, ale też wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców, którzy coraz częściej zwracają uwagę na konieczność ochrony środowiska naturalnego i poprawę jakości powietrza, którym oddychają.

Jak podaje Instytut Energetyki Odnawialnej w raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ’2019”, sektor fotowoltaiki (PV) jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów OZE w Polsce i na świecie.

Rynek fotowoltaiczny w Polsce ma olbrzymi, i trzeba przyznać, że dotąd mało wykorzystany potencjał rozwoju. Łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2018 roku wynosiła ok. 500 MW, a już w maju 2019 r. przekroczyła 700 MW. Przyrost nowych instalacji PV jest dynamiczny” [1].

Z jednej strony obserwujemy rozwój rynku fotowoltaicznego, a z drugiej – miasta w Polsce opracowują mapy potencjału solarnego dachów na swoim terenie z uwagi na potrzebę większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i redukcji smogu.

Tego typu inwestycje są dofinansowane. Osoby prywatne korzystają z dotacji w ramach programu „Mój prąd”. Natomiast spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty będą mogły otrzymać dotację na instalację paneli słonecznych na dachach bloków w ramach specjalnego programu „Słoneczne dachy”. Pilotaż prowadzony jest w województwie wielkopolskim.

Słoneczne dachy na blokach pokazują, że inwestycja w panele fotowoltaiczne jest opłacalna. Najlepiej świadczy o tym przykład Wrocławskiej Elektrowni Słonecznej. To jedna z pierwszych tego typu realizacji na tak dużą skalę. Funkcjonuje już na tyle długo, że można zapoznać się z konkretnymi efektami i danymi liczbowymi.

Inwestycja Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe to jak dotąd największa miejska rozproszona elektrownia fotowoltaiczna w Polsce i unikatowa jednostka tego typu w Europie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe pracuje dla około 30 tys. wrocławian, którzy mieszkają w blisko 11 tys. mieszkań w 88 budynkach. Większość budynków powstało w latach 60.–70. ubiegłego wieku, zdarzają się również starsze. Od wielu już lat w spółdzielni są wdrażane rozwiązania racjonalizujące zużycie energii, takie jak docieplenia budynków, modernizacja systemów grzewczych i elektrycznych.

Zarząd SM Wrocław-Południe we współpracy z mieszkańcami podjął decyzję o montażu paneli fotowoltaicznych. Uzyskane efekty to 760 tys. kWh rocznie produkcji energii elektrycznej z OZE. Jeśli przełożyć to na korzyści, jakie odnosi środowisko naturalne, będzie to 600 ton rocznie mniej emisji CO2, co odpowiada asymilacji gazu cieplarnianego przez około 150 ha lasu, czyli 50 000 drzew – we Wrocławiu odpowiada to wielkości dwóch parków: Grabiszyńskiego i Szczytnickiego.

Można również mówić o znacznych korzyściach ekonomicznych. roczne koszty energii w Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe przed instalacją elektrowni słonecznej wynosiły 425 tys. zł. Po roku funkcjonowania elektrowni (czyli za 2018 rok) koszty energii obniżyły się do 120 tys. zł, zaś po dwóch latach od uruchomienia elektrowni (czyli za 2019 rok) osiągnęły poziom już tylko 83 tys. zł.

Przedsięwzięcie zostało w całości sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu Prosument z uzyskanej dotacji 1,7 mln zł i pożyczki w kwocie 2,5 mln zł, rozłożonej na 8–9 lat, w zależności od zadania. Spłata rocznych rat preferencyjnej pożyczki odbywa się z oszczędności uzyskanych dzięki zmniejszeniu rachunków za energię elektryczną o koszty wyprodukowanej energii z paneli fotowoltaicznych.

Roczna rata spłaty pożyczki wraz z odsetkami wynosi 303 tys. zł. Mieszkańcy spółdzielni w liczbie 15 tys. korzystają z czystej energii wytworzonej przez panele fotowoltaiczne na potrzeby infrastruktury w częściach wspólnych budynków, zasilające m.in. windy, hydrofornie czy oświetlenie korytarzy, wejść, otoczenia. Sami mieszkańcy odnoszą więc korzyści finansowe, a wszyscy korzystają na czystszym powietrzu [2].

Inwestycja Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe to tylko jeden z dobrych przykładów poprawy efektywności energetycznej poprzez instalację odnawialnego źródła energii. Przykładów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które zainwestowały w fotowoltaikę znajdziemy więcej.

Fotowoltaika dla spółdzielni mieszkaniowych – jak to zrobić?

Z pewnością warto współpracować z doświadczonym dostawcą, który zapewni nie tylko technologię, ale także wsparcie projektowe i techniczne. Takim partnerem jest inovativ.pl, specjalistyczna firma który działa na rynku odnawialnych źródeł energii już od 2013 roku i zrealizowała już ponad 520 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 3500 kWp.

Aby uzyskać możliwie dużą opłacalność inwestycji w fotowoltaikę oraz prawidłowo dobrać moc i rozwiązania technologiczne instalacji PV, konieczne jest uprzednie przeprowadzenie audytu energetycznego oraz zweryfikowanie nośności i stanu konstrukcji dachu.

Przed rozpoczęciem prac projektowych specjaliści powinni dokonać symulacji uzysku energetycznego zapewnianego przez instalację fotowoltaiczną, uwzględniając miejsce montażu instalacji, kąt nachylenia ogniw fotowoltaicznych, powierzchnię i moc instalacji, a także jej zorientowanie względem południa.

Dzięki dokładnemu audytowi energetycznemu i przedmontażowemu współpracująca firma będzie w stanie zapewnić instalację fotowoltaiczną precyzyjnie dostosowaną do specyfiki budynków oraz faktycznego zużycia energii elektrycznej.

Przypisy:

  1. Instytut Energetyki Odnawialnej „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2019”, Warszawa, czerwiec 2019.
  2. Materiały prasowe udostępnione przez Spółdzielnię Mieszkaniową Wrocław-Południe.