FEnIKS – kryteria konkursów „deszczówkowych”​

W artykule Czy słyszeliście już o FEnIKS-ie? opisałem najważniejsze moim zdaniem kryteria horyzontalne w ramach #FEnIKS. W tym można przeczytać o kryteriach specyficznych w konkursach na projekty „deszczówkowe”. Krótkie przypomnienie na początek (w końcu powtórka matką nauki) – kryteria dzielimy na horyzontalne (dot. wszystkich konkursów) i specyficzne (właściwe tylko dla danego konkursu), natomiast w ramach obydwu tych grup wydzielone są kryteria obligatoryjne (oceniane zerojedynkowo, NIE … Czytaj dalej FEnIKS – kryteria konkursów „deszczówkowych”​