Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lis 19, 2020 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Fala renowacji | 0 comments

Fala renowacji: dachy zielone obniżają emisyjność ogrzewania i chłodzenia budynków

Fala renowacji: dachy zielone obniżają emisyjność ogrzewania i chłodzenia budynków

Dachy zielone jako rozwiązania oparte na zasobach przyrody (Nature Based Solutions – NBS) pozwalają na poprawę efektywności energetycznej budynków oraz ograniczenie emisyjności ogrzewania i chłodzenia.

Dachy zielone nie nagrzewają się w takim stopniu jak tradycyjne. Badania prowadzone w Nowym Jorku (Rosenzweig i in. 2006) wykazały, że w upalne letnie popołudnie temperatura powierzchni dachu standardowego może być nawet o 40°C wyższa od temperatury powierzchni dachu zielonego.

Średnio (pomiary prowadzone w lipcu 2003) temperatura powierzchni dachu standardowego była wyższa o 19°C w ciągu dnia i niższa o 8 stopni nocą od powierzchni dachu zielonego. Z kolei temperatura wewnątrz budynku pokrytego dachem zielonym była w dzień średnio o 2°C niższa, a w nocy średnio o 0,3°C wyższa.

Stosując fotowoltaikę na dachach pokrytych zielenią uzyskuje się efekt synergii. Połączenie paneli fotowoltaicznych i dachu zielonego poprawia efektywność samej instalacji solarnej. Źródło: Optigruen

Oszczędności energii w budynkach wyposażonych w zielone dachy wynikają przede wszystkim z lepszej izolacji termicznej dachu. W okresach zimowych oznacza to oszczędności energii związane z ograniczeniem strat ciepła przez strop, w okresach letnich zmniejszają potrzebę klimatyzowania pomieszczeń.

Badania przeprowadzone dla budynków wielopiętrowych w Madrycie (Alcazar i Bass, 2005) wykazały, że oszczędności energii wynoszą 0,5% w sezonie grzewczym oraz 6% w sezonie letnim.

Wykonanie zielonego dachu pozwala na obniżenie temperatury w pomieszczeniach pod nim średnio o 2–5°C.[1] Natomiast 20 cm warstwa substratu i 20-40 cm warstwa roślinności ma identyczne właściwości izolacyjne co 15 cm warstwa wełny mineralnej.[2]

Dachy zielone mają więc wpływ na redukcję emisji CO2 do atmosfery– obniżając temperaturę przyczyniają się do oszczędności energetycznych, co pozwala na redukcję CO2 emitowanego przy produkcji energii.

Roślinność posadzona na dachach pochłania CO2 i produkuje tlen w procesie fotosyntezy, filtrując przy tym zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu.

[1] Harazono Y., 1990/91, Effect of rooftop vegetation using artificial substrates on the urban climate and the termal load of buildings. Energy and Building 15-16, s:435-442. Kumar R.,Kaushik S.,2005, Performance evaluation of green roof and shading for thermal protection of building. Energy and Building 40,s: 505 – 1511

[2] Wong  N. H., Chen Y.,2009, Tropical urban heat islands. Climate, building and greenery, New York

Kuhn M., 1996, Rooftop greening. Eco Architecture