Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sty 14, 2021 in Uncategorized | 0 comments

Energooszczędne ogrzewanie sposobem na zmniejszenie presji klimatycznej

Energooszczędne ogrzewanie sposobem na zmniejszenie presji klimatycznej

Zgodnie z aktualnymi trendami oświetlenie oraz ogrzewanie budynków i mieszkań powinny być energooszczędne. Stosując rozwiązania, które pozwalają oszczędzać energię elektryczną przyczyniamy się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i ochrony klimatu.

Komisja Europejska wyznaczyła cele klimatyczne na najbliższe 10 lat. Plany te zakładają konieczność znacznego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych netto w Unii Europejskiej, redukcję tej emisji do roku 2030 o co najmniej 55 procent (w porównaniu ze stanem z roku 1990).

Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda do użytku domowego odpowiadają w Unii Europejskiej za około 80 procent energii zużywanej w budynkach mieszkalnych. Z tego wynika, że modernizacja systemów ogrzewania budynków będzie miała kluczowe i zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Bardzo ważnym kierunkiem działań jest efektywność energetyczna, zmniejszenie zużycia energii w budynkach, w tym ograniczenie zużycia energii na ogrzewanie.

Wiele systemów ogrzewania w naszych budynkach jest starych i mało efektywnych, a w przypadku znacznej ilości z nich przekroczony został dopuszczony okres eksploatacji.

Każdy z nas może oszczędzać energię elektryczną i przyczynić się do zmniejszenia presji na środowisko naturalne.

Jednym ze sposobów jest inwestycja w wymianę przestarzałego, energochłonnego oświetlenia w mieszkaniach, czy przestrzeniach użytkowanych jako części wspólne budynków. Na przykład zamontowanie oświetlenia z czujnikami ruchu pozwala na oszczędności wynikające z mniejszego poboru energii elektrycznej. Dzięki takim działaniom możemy też zmniejszyć koszty eksploatacyjne, ponieważ nie  musimy tak często wymieniać żarówek.

W kontekście ograniczenia zużycia energii elektrycznej ważne jest również to, aby modernizować oświetlenie na zewnątrz budynków. Można to osiągnąć stosując na przykład inteligentne oświetlenie chodników, placów, ulic dojazdowych, miejsc parkingowych. Inteligencja nowoczesnych rozwiązań oświetlenia polega między innymi na tym, że dostosowują one poziom natężenia oświetlenia do potrzeb użytkowników oraz warunków panujących w danym momencie w przestrzeni zewnętrznej.

Jednym ze sposobów zmniejszenia presji na środowisko naturalne jest także wybór energooszczędnych rozwiązań w zakresie ogrzewania elektrycznego pomieszczeń mieszkalnych i przemysłowych. W internetowym sklepie Econovli.pl można znaleźć energooszczędne rozwiązania ogrzewania elektrycznego, do zastosowania zarówno w starym budownictwie, jak i w budynkach energooszczędnych oraz budownictwie pasywnym. Zainteresowani znajdą również oszczędzające energię elektryczną rozwiązania do ogrzewania przeznaczone dla przemysłu.

Brak świadomości energetycznej mieszkańców i wynikające z tego codzienne praktyki, choćby nieodpowiednie regulowanie grzejników, zasłanianie ich meblami lub zasłonami okiennymi powodują, że  gospodarka energetyczna w domach wielu z nas jest mało efektywna.

Działania związane z ograniczeniem strat energii w budynkach mogą być realizowane przez indywidualnych użytkowników, poprzez oszczędzanie energii w gospodarstwach domowych oraz stosowanie urządzeń energooszczędnych.

Artykuł sponsorowany, zawiera lokowanie produktu.