Pages Menu
Categories Menu

Posted by on cze 15, 2018 in Uncategorized | 0 comments

„Eko-lokator” zaprasza na Konferencję warsztatową Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym, Warszawa 28.06.18

„Eko-lokator” zaprasza na Konferencję warsztatową Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym, Warszawa 28.06.18

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju zaprasza na konferencję warsztatową organizowaną w ramach projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”.

Program warsztatu:

09:00-09:30 – rejestracja uczestników

09:30-09:50 – powitanie 

09:50-10:50 – Sesja I: Woda głównym problemem współczesnego miasta? Zmiany klimatu i inne problemy gospodarki wodnej

Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz

Woda jako podstawa jakości życia w mieście; wobec jakich zagrożeń będą musieli stanąć mieszkańcy miasta; – czy i jak powinno zmieniać się budownictwo mieszkaniowe (budynki wielorodzinne), czy musi adaptować się do zmian klimatu; jaką rolę mogą pełnić  osiedla  w dostosowywaniu się do zmian klimatu.

10:50-11:00 – przerwa kawowa

11:00-12:15 – Sesja II: Woda w wielkim mieście – jak, gdzie i kto? 

– WARSZAWA – Błękitna infrastruktura – narzędzie adaptacji do zmian klimatu; Leszek Drogosz, Biuro Infrastruktury UM Warszawa

Warszawa stoi przed wyzwaniem jakim dla jakości życia mieszkańców są zmiany klimatu. Jak Warszawa chce ograniczyć zagrożenia związane ze zmianami klimatu? Jak zapewnić komfort swoim mieszkańcom?

– ŁÓDŹ – Zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi w przestrzeni miejskiej. Kinga Krauze, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN

Błękitno-Zielona Sieć jako podstawa zrównoważonego zagospodarowania przestrzeni miejskiej w Łodzi. Procesy umożliwiające rozwój BZS (zaangażowanie mieszkańców, rekultywacja zbiorników wodnych, potrzeba opracowania strategii zarządzania wodą w mieście ze szczególnym uwzględnieniem wód opadowych oraz rzek;  zainteresowanie rehabilitacją rzek).

– Woda w przestrzeni miejskiej a zintegrowane zarządzanie miastem. Przykłady zagraniczne (aspekty zintegrowanego zarządzania)

12:15-12:45 – przerwa kawowa

12:45-14:15 – Sesja III: Gospodarka wodą w mieszkalnictwie – czy warto oszczędzać wodę?

– Projekt Warszawa chwyta wodę – Fundacja Sendzimira, Katarzyna Biejat

Projekt zrealizowany przez Fundację na zlecenie Zarządu Zieleni m. st. Warszawy w ramach programu zrównoważonego korzystania z wód powierzchniowych i opadowych na terenie miasta. Żeby działania nakierowane na podnoszenie jakości życia mieszkańców i przygotowujące miasto na sytuacje ekstremalne miały sens, muszą dotyczyć również gruntów pozostających pod zarządem deweloperów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

– Osiedle zrównoważone Siewierz Jeziorna – Julia Blanc-Michalska 

Dzielnica multi-funkcjonalna, Kodeks Architektoniczny, zaprojektowana z myślą o efektywnym gospodarowaniu wodą i ograniczaniu jej zużycia, centralny system zagospodarowania wód opadowych. Wody opadowe są gromadzone i odzyskiwane, a następnie powracają do ekosystemu.

14:15-14:30 – zakończenie

14:30 – lunch

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju w ramach uruchomionego projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarzadzaniem budynkami”, który dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zaprasza przedstawicieli samorządu, deweloperów i zarządców nieruchomości na warsztat i debatę on-line pt. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym”. Warsztat i debata mają charakter otwarty i są bezpłatne.

Projekt Eko-lokator został uruchomiony z myślą o szeroko pojętej edukacji zarządców nieruchomości, których zadaniem jest nie tylko gospodarowanie podległymi im budynkami, ale również budowanie świadomości wśród mieszkańców zarządzanej przez nich nieruchomości.

 

 

Informacja o lokalizacji i rejestracja na evenea.pl/imprezy/szkolenia/02-305-warszawa/warsztat-gospodarowanie-woda-w-budynku-wielorodzinnym-eko-lokator-180102/?source=directory

Ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

W ramach projektu „Eko-lokator” organizowane są również bezpłatne szkolenia oraz debaty on-line.

Harmonogram szkoleń na www.chronmyklimat.pl/projekty/eko-lokator/el-szkolenia

Projekt pn. „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0081/16-00.