Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lut 9, 2019 in Uncategorized | 0 comments

Projekt „Eko-lokator” bezpłatny warsztat „Roślinność na, wokół i w budynku wielorodzinnym” – 12.02.2019 Warszawa

Projekt „Eko-lokator” bezpłatny warsztat „Roślinność na, wokół i w budynku wielorodzinnym” – 12.02.2019 Warszawa

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju realizująca projekt „Eko-lokator” zaprasza do udziału w warsztacie „Roślinność na, wokół i w budynku wielorodzinnym”, który odbędzie się 12.02.2019 w Warszawie.

Program wydarzenia

 

09:00 – 09:30 – rejestracja uczestników

09:30 – 09:50 – powitanie uczestników, prezentacja projektu Eko-lokator

09:50 – 10:50 SESJA I

Zielona infrastruktura – kto chce się podłączyć do sieci?

dr Gabriela Maksymiuk – Referat wprowadzający o idei zielonego miasta, znaczenia zielonej infrastruktury dla miasta, zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu

dyskusja

10:50 – 11:00 – przerwa kawowa

11:00-12:15 SESJA II

Roślinność w wielkim mieście – jaka, jak, gdzie i kto?

Judyta Łuczyńska, Fundacja Sendzimira – Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach

Kinga Krauze – Woonerfy Łódź naturalnym elementem strategii i programów miasta

Dyskusja panelowa

12:15 – 12:45 – przerwa kawowa

12:45 – 14:15 SESJA III

Roślinność w mieszkalnictwie – czy tylko w doniczkach?

Alter Eko – angażowanie lokalnych społeczności w zazielenianie miasta.

Anna Zawadzka Sarp – zielone trendy w budownictwie („zielone domy” mieszkalne NIE BIUROWCE).

Jarema Rabiński – przykłady zielonych rozwiązań na, wokół i w budynku.


 

 

Szczegóły i możliwość rejestracji na evenea.pl

Więcej o projekcie „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” na stronie www.chronmyklimat.pl/projekty/eko-lokator

Projekt pn. „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0081/16-00.