Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lis 16, 2017 in Uncategorized | 0 comments

Eko-lokator szkolenia dla zarządców i administratorów nieruchomości

Eko-lokator szkolenia dla zarządców i administratorów nieruchomości

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju rozpoczyna szkolenia w ramach projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”.

Najbliższe szkolenie „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym” odbędzie się Poznaniu już 29 listopada 2017 r. w hotelu Novotel Centrum Poznań, pl. Andersa 1.

Kolejne szkolenia z tego modułu zaplanowane są w Krakowie i Toruniu. Harmonogram szkoleń z tematu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym”  oraz innych modułów tematycznych (do marca 2019 roku) dostępny jest na stronie projektu.

Szkolenia są bezpłatne, każdy uczestnik otrzyma certyfikat.

„Eko-lokator” skierowany jest do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami, w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy zawodowej w zakresie komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez siebie budynków na tematy związane z ochroną środowiska.

Główny nacisk zostanie położony na wpływ budownictwa mieszkalnego na zmiany klimatu oraz konieczność prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptację do tych zmian.

Celem projektu „Eko-lokator” jest między innymi przygotowanie polskich przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów na zachodzące zmiany i uświadomienie konieczność wypracowania wspólnego podejścia, które będzie odpowiedzią na problem zmian klimatu i potrzebę adaptacji w tym zakresie.

Bezpłatne szkolenie pn. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym” odbędzie się Poznaniu już 29 listopada 2017 r. w hotelu Novotel Centrum Poznań, pl. Andersa 1. 

W ramach szkolenia zostaną poruszone zagadnienia związane z energetyką i efektywnością energetyczną.

Program szkolenia w Poznaniu:

08:45-09:00 – rejestracja uczestników

09:00-09:15 – powitanie uczestników

– Projekt Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami.

09:15-10:45 – Termomodernizacja w budynkach wielorodzinnych – dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk (Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej)

– Źródła finansowania termomodernizacji

– Aspekty prawne inwestycji – najnowsze akty prawne, wymagania techniczne, wtym energetyczne

10:45-11:00 – przerwa kawowa (15 min)

11:00 – 12:30 – Termomodernizacja w budynkach wielorodzinnych – dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk

– Praktyczne metody termomodernizacji, głęboka termomodernizacja

– Opłacalność inwestycji

– Akceptacja społeczna

12:30 – 13:15 – przerwa na lunch (45 min)

13:15 -14:45 – Odnawialne źródła energii (OZE) w budynkach wielorodzinnych (aspekty praktyczne)

– Źródła finansowania OZE

– Analizy opłacalności inwestycji

– Analizy techniczne

– Akceptacja społeczna

14:45 – 15:00 – przerwa kawowa (15min)

15:00 – 16:30 – Odnawialne źródła energii (OZE) w budynkach wielorodzinnych (aspekty praktyczne)

– Gdzie i jak zdobyć dotację na OZE

– Jak prowadzić rozmowy z instytucją finansującą

– Jak ustalić model finansowania przedsięwzięcia

– Strategia wyboru wykonawcy, kontrola jakości wykonania

– Model rozliczeń z dostawcą energii

– Eksploatacja systemu

16:30-17:30 – doradca energetyczny

– Jaki rodzaj wsparcia i jaką wysokość dofinansowania można uzyskać

– Jakie inwestycje możemy dotować

– Kto może być beneficjentem dotacji

-Warunki udzielania dotacji, planowane nabory, gdzie szukać informacji

– Audyty energetyczne, wdrażanie rekomendacji

– Doświadczenia w zakresie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną – instalacja OZE na budynkach wielorodzinnych

Korzyści dla uczestników:

Bieżące zagadnienia i odpowiedź na wyzwania przed którymi staje aktualnie zarządca i administrator nieruchomości. Wiedza przekazywana w przystępny sposób przez ekspertów i praktyków. Aspekty prawne oraz informacje o źródłach i warunkach dofinansowania.

Uzyskanie praktycznej wiedzy, którą uczestnicy szkolenia będą mogli wykorzystywać w swojej codziennej pracy, a także wzrost świadomości co do celowości prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do tych zmian.

Szkolenie będzie kładło nacisk na wiedzę praktyczną, eksperci podpowiedzą uczestnikom gotowe rozwiązania i wskażą akty prawne, które będą odwoływały się do poruszanych zagadnień. Zostaną również szeroko omówione warunki, wymagania udzielania dotacji, planowane nabory, gdzie składać wnioski i jak je pisać.

Na podstawie zakończonych lub będących w trakcie realizacji inwestycji zostaną pokazane doświadczenia w zakresie modernizacji poprawiających efektywność energetyczną oraz instalacji OZE na budynkach wielorodzinnych.

Projekt „Eko-lokator” jest współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na szkolenie w Poznaniu można się zapisać:

https://339108-1.evenea.pl/?source=directory

Szkolenie w Krakowie odbędzie się 6.12.2017 w Novotelu Kraków Centrum, ul. Tadeusza Kościuszki 5, rejestracja poprzez:

https://339108-2.evenea.pl/?source=directory

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kolejne szkolenia w ramach projektu „Eko-lokator” (realizowane do marca 2019) będą się składać z następujących modułów tematycznych:

  • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym
  • Gospodarowanie odpadami w budynku wielorodzinnym
  • Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym
  • Transport sąsiedzki
  • Roślinność na, wokół i w budynku
  • Sposoby komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska

Pewne znaczenie w przypisaniu tematów szkoleń do danego miejsca miał fakt, z jakimi problemami rozwojowymi i adaptacyjnymi borykają się wybrane miasta.

Informacje o pozostałych szkoleniach, terminach i lokalizacjach na:

www.chronmyklimat.pl/projekty/eko-lokator/el-szkolenia

Bieżące informacje także na FB:

web.facebook.com/ekolokator