Eko-lokator: Różnorodne funkcje powierzchni dachowych w mieście Rotterdam

W Rotterdamie wprowadzono strategię, w której powierzchnie dachów są traktowane jako przestrzeń miejska możliwa do zagospodarowania z korzyścią dla mieszkańców. Wyszczególniono 4 funkcje dachów: dachy zielone porośnięte roślinnością, dachy zielone o zwiększonej retencji wody opadowej, powierzchnie dachowe służące rekreacji oraz z dachy solarne, z zainstalowanymi panelami fotowoltaicznymi. Funkcje można łączyć. Każdej z nich przydzielono kod … Czytaj dalej Eko-lokator: Różnorodne funkcje powierzchni dachowych w mieście Rotterdam