Pages Menu
Categories Menu

Posted by on paź 26, 2019 in Uncategorized | 0 comments

Eko-lokator: Poradnik – Transport sąsiedzki

Eko-lokator: Poradnik – Transport sąsiedzki

Według informacji podanych przez Najwyższą Izbę Kontroli na konferencji pt. „Aglomeracje miejskie – wpływ transportu drogowego na jakość powietrza”, zorganizowanej 30 stycznia 2019 r., samochody przyczyniają się do powstawania smogu w około 10% w skali całego kraju, natomiast w dużych miastach jest to czynnik dominujący.

Zanieczyszczenia komunikacyjne to spaliny emitowane przez samochody z rur wydechowych oraz drobinki ze ścieranych opon i klocków hamulcowych, a także emisja wtórna, czyli powodowanie ponownego wzbudzenia pyłów. Transport w miastach jest nie tylko źródłem smogu i emisji dwutlenku węgla do atmosfery, ale tez hałasu. Środki transportu zajmują w miastach wiele przestrzeni kosztem terenów zielonych, czyli biologicznie aktywnych. Spędzamy coraz więcej czasu, stojąc w korkach czy szukając miejsca do parkowania.

Ze względu na konieczność zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, ograniczenia hałasu i ochronę jakości powietrza, w miastach powinno się preferować przede wszystkim ruch pieszy i rowerowy oraz transport publiczny, a dopiero w ostatniej kolejności indywidualny transport samochodowy. Należałoby tak planować zagospodarowanie miast, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na transport, zwłaszcza samochodowy

W udostępnionej przez Ministerstwo Infrastruktury „Strategii zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 roku” (projekt z dnia 9 listopada 2018 r. ) możemy przeczytać:

Zrównoważenie opcji transportowych w mieście powinno odbywać się poprzez tworzenie nieprzerwanych możliwości przemieszczania się środkami transportu, o jak najmniejszej presji na środowisko. Łańcuchy ekomobilności w postaci ciągów pieszych i rowerowych powinny stworzyć spójna siatkę połączeń na terenach miejskich i podmiejskich, tworząc alternatywę dla transportu samochodowego i będąca uzupełnieniem oferty transportu publicznego.

Przykłady inicjatyw, które przyczyniają się do rozwoju transportu zrównoważonego w wywiadach Katarzyny Wolańskiej, które powstały w ramach projektu „Eko-lokator” realizowanego przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju:

Czym jest współdzielenie mobilności – Stowarzyszenie Mobilne Miasto. Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Adamem Jędrzejewskim ze Stowarzyszenia Mobilne Miasto.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przyjazna rowerom. Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Marcinem Dworakiem, oficerem
rowerowym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Bezpłatna komunikacja miejska i promowanie car-poolingu – jak miasto Żory rozwija zrównoważoną mobilność. Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Anną Ujmą, Pełnomocniczką Prezydenta ds. Promocji, Kultury i Sportu z Urzędu Miasta w Żorach.

Zrównoważona mobilność miejska w Poznaniu. Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Mariuszem Wiśniewskim, zastępcą
Prezydenta Miasta Poznania.

Projekt „Elektromobilność”. Poczta Polska testuje elektryczne samochody, skutery i rowery. Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Arkadiuszem Filipiukiem, menedżerem ds. rozwoju Pionu Usług Logistycznych Poczty Polskiej.

„Rowerem do pracy” – miasto Tczew promuje rower jako codzienny środek transportu. Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Grzegorzem Pawlikowskim, inspektorem ds. polityki rowerowej i mobilności z Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Tczewie.

 

Projekt pn. „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0081/16-00.

Bezpłatny poradnik „Transport sąsiedzki” zawierający dobre wzory można pobrać ze strony:

www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/poradnik-transport-sasiedzki