Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sty 30, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta | 0 comments

Działania edukacyjne w projekcie „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”

Działania edukacyjne w projekcie „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”

Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury, jako działania mitygacyjne i adaptacyjne w mieście oraz towarzysząca temu edukacja, prowadzona we współpracy z ekspertami. To spójne i wzajemnie uzupełniające się cele w ramach projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie“ finansowanego z funduszy MF EOG.

Konin we współpracy z partnerami: Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone“, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i Norwegian Association for Green Infrastructure realizuje od 1.09.2021 r. do 30.04.2024 r. projekt, którego celem jest wzmocnienie odporności miasta na negatywne skutki zmian klimatu podniesienie świadomości społecznej w tym zakresie, a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnej społeczności.

Działaniom polegającym na realizacji inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury towarzyszą bezpłatne dla uczestników działania edukacyjno-informacyjne zwiększające świadomość mieszkańców miasta Konin oraz ogółu społeczeństwa na temat skutków zmian klimatu.

Odbyła się już konferencja prasowa, konferencja edukacyjna otwierająca projekt oraz wizyta studyjna i szkolenie na terenie krajów skandynawskich. O projekcie informowały artykuły promocyjne.

Konferencja edukacyjna była wydarzeniem o charakterze informacyjno-promocyjnym (informacje na temat realizacji projektu) oraz edukacyjnym (referaty). Udział wzięli przedstawiciele mediów oraz mieszkańców miasta. Prelegentami byli członkowie Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” oraz przedstawiciele partnera norweskiego NFGI.

Szkolenie zorganizowane zostało pod przewodnictwem norweskiego partnera projektu Norwegian Association for Green Infrastructure i dostarczyło wizytatorom z Polski wiedzy, materiałów szkoleniowych oraz inspiracji w zakresie planowania i projektowania błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) oraz proekologicznych rozwiązań stosowanych w środowisku miejskim.

Część teoretyczna została przeprowadzona przez Skandynawskie Stowarzyszenie Zielonych Dachów (SGRI) z siedzibą w Malmö w Szwecji. Uzupełnieniem szkolenia były wizyty studyjne na terenie zrealizowanych projektów skandynawskich, gdzie wiedza i innowacje zostały wykorzystane w praktyce.

 

 

W roku 2023 odbędą się m.in. warsztaty dla dorosłych oraz uczniów konińskich szkół. Celem warsztatów jest uświadomienie uczestnikom złożoności problematyki dotyczącej zielono-niebieskiej infrastruktury oraz zaprezentowanie istotnych aspektów z punktu widzenia innych specjalistów.

Warsztaty będą prowadzone przez specjalistów z Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”. Pozwolą na rozwijanie wiedzy i świadomości w zakresie potencjału zielonej infrastruktury w lokalnych warunkach. Dostarczą informacji i inspiracji zdefiniowanej według potrzeb edukacyjnych grupie interesariuszy projektu.

Informacje o terminach warsztatów i sposobie rejestracji będzie można znaleźć na stronie projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” https://www.psdz.pl/fundusze_EOG/Konin

Projekt „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”.