Pages Menu
Categories Menu

Posted by on wrz 4, 2021 in Dofinansowanie, Miasta | 0 comments

Dotacje na edukacyjne kampanie cross-mediowe skierowane do beneficjentów programu „Czyste Powietrze”

Dotacje na edukacyjne kampanie cross-mediowe skierowane do beneficjentów programu „Czyste Powietrze”

Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska od 6 do 24 września 2021 r. będzie trwał nabór wniosków o dotacje na działania, które kształtują postawy społeczeństwa w zakresie wpływu na stan jakości powietrza i zwiększają świadomość obowiązujących wymogów prawa w tym zakresie oraz dostępnych narzędzi wsparcia wymiany starych źródeł ciepła i termomodernizacji.

Kampanie cross-mediowe powinny być skierowane do właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych. Budżet konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – ogłoszonego w ramach programu „Edukacja ekologiczna” – to 6,6 mln zł.

Kampanie o zasięgu ogólnopolskim powinny rozpocząć się w I kwartale 2022 r., muszą być rozplanowane minimum na rok a maksimum na 1,5 roku, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania powinna mieścić się w przedziale od 2 do 3 mln zł. Do rozdysponowania jest 6,6 mln zł, w tym 0,6 mln zł to pula na ewentualne odwołania.

Celem ogłoszonego konkursu jest m.in. upowszechnienie wiedzy o programie „Czyste Powietrze”, informowanie o wpływie jakości powietrza na jakość życia i zdrowie oraz informowanie o wymaganiach wynikających z tzw. uchwał antysmogowych.

„Wszyscy, niezależnie od wieku czy poglądów, oddychamy tym samym powietrzem. Każdemu z nas zależy na tym, aby było ono czyste i spełniało określone normy. Jest to kwestia, która jednoczy ponad podziałami. Wierzę, że rozpowszechnianie dobrych praktyk oraz kształtowanie ekologicznych postaw wśród społeczeństwa pozwoli na jeszcze sprawniejszą realizację programu „Czyste Powietrze”, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści, skutkujące poprawą jakości powietrza, a tym samym stanu środowiska, w którym żyjemy” –  zaznacza minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

„Działania, które dofinansujemy, mają służyć dalszemu budowaniu świadomości społecznej o konieczności wymiany starego źródła ciepła i termomodernizacji domu, a także motywować do skorzystania z dotacji z programu „Czyste Powietrze”. W szczególności chcemy dotrzeć do mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz osób zagrożonych ubóstwem energetycznym, w tym tych wykluczonych cyfrowo” – mówi wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Beneficjentami ogłoszonego konkursu mogą być: zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska