Pages Menu
Categories Menu

Posted by on mar 2, 2017 in Uncategorized | 0 comments

Dach zielony na wiacie przystankowej – skośnej

Przedstawiamy propozycję układu systemowego na dach zielony przeznaczony na wiatę przystankową o dachu skośnym lub zaokrąglonym (tzw. bębnowym):

– hydroizlolacja przeciwkorzenna (izolacja wodochronna odporna na przerastanie przez korzenie roślin zgodnie w wymaganiami „Wytycznych dla dachów zielonych FLL) np. EPDM Resitrix SKW
– włóknina chłonno-ochronna Optigruen RMS500
– włóknina chłonno-ochronno-drenażowa Optigruen SSV800
– substrat ekstensywny 7 cm jako podłoże
– mata wegetacyjna rozchodnikowa z rolki

Obciążenie tak skonstruowanego dachu zielonego:
obciążenie warstw dachu zielonego bez śniegu i przebywających na nim ludzi
– w stanie maksymalnego nasycenia wodą 1,40 kN/m2
– w stanie suchym – 0,95 kN/m2

Aby wykonać zielony dach na wiacie konieczne są obrzeża na dostosowaną wysokość. Boki od strony spadków powinny mieć odpływy wewnętrzne do rynny. Wodę odprowadzaną z dachu można dodatkowo retencjonować w gruncie i może ona być wykorzystywana do zasilania roślin posadzonych przy wiacie w gruncie – krzewów, drzew czy pnączy poprowadzonych po ścianach wiaty.

Pielęgnacja powykonawcza – konieczne byłoby podlewanie przez okres 2 tygodni od montażu maty rozchodnikowej (podlewanie rano lub wieczorem, kiedy nie ma mocnego słońca). Montaż dachu zielonego jest możliwy w okresie wegetacji roślin (nie okres zimy, wczesnej wiosny i późnej jesieni kiedy są przymrozki).

Pielęgnacja w dalszym okresie: nawożenie nawozem długo działającym wiosną, podlewanie w okresie długotrwałej suszy, usuwanie chwastów i suchych części roślin (2 wizyty serwisowe rocznie).

Wiaty przystankowe z zazielenionym dachem retencjonują wody opadowe, opóźniają spływ deszczówki do kanalizacji, niwelują negatywne skutki miejskiej wyspy ciepła, wspierają bioróżnorodność w mieście, tworzą mikroklimat, poprawiają estetykę tzw. małej architektury.

Stanowią doskonały przykład błękitno-zielonej infrastruktury wykorzystywanej w procesach adaptacji do zmian klimatu.

Informacje i oferta (także na temat dachów zielonych na wiaty przystankowe o dachach płaskich, lekkich systemów na dachy zielone oraz dachów o zwiększonej retencji): piotr.wolanski@dachyzielone.net, tel. 607 616 691