Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sie 28, 2019 in Uncategorized | 0 comments

Błękitno-zielone dachy o zwiększonej retencji wodnej

Błękitno-zielone dachy o zwiększonej retencji wodnej

Najnowsze kompleksowe rozwiązania do retencjonowania wód opadowych na dachach płaskich mogą być stosowane na dachach zielonych o zwiększonej retencji wodnej lub płaskich dachach komunikacyjnych. Także na traktach komunikacyjnych znajdujących się na stropach garaży podziemnych.

Tego typu zielono-błękitne dachy zostały wprowadzone w odpowiedzi na zachodzące zmiany klimatu i konieczność prowadzenia w miastach procesów adaptacji do zmian klimatu. Innowacyjne rozwiązania regulują maksymalny spływ i tym samym zmniejszają odprowadzanie wody do kanalizacji.

Zasada działania wygląda w następujący sposób: na dachu tworzony jest zbiornik wodny (przestrzeń spiętrzająca), nad którym nadbudowane zostaje zazielenienie dachu lub też powierzchnia komunikacyjna. Pozwala to na wykorzystanie jednej powierzchni w celach retencyjnych oraz jednocześnie na zagospodarowanie jej jako powierzchni zielonej lub komunikacyjnej.

Bazę systemu stanowi specjalna mata retencyjna, w której można zgromadzić do 140 litrów wody/m2.  Ze względu na zintegrowany system kapilarny zmagazynowana woda opadowa w  macie retencyjnej przesiąka do warstwy wegetacyjnej a następnie zostaje ponownie odparowana do atmosfery, co sprzyja  poprawie klimatu w miastach.

Za pomocą dachu retencyjnego typu wyregulować można maksymalny odpływ do 1-10 l/s x ha. Wysokość spiętrzania może zostać precyzyjnie obliczona za pomocą oprogramowania symulującego wodę deszczową.

Interaktywne sterowanie łączy zawór spustowy z bazą pogodową pozwalając przygotować dach na przyjęcie nawet największej ilości wód opadowych. Ilość retencjonowanej na dachu wody ogranicza tylko nośność stropu.

Dach z roślinnością o zwiększonej retencji wodnej, źródło: Marloes Dout, “The Rotterdam Roofscape”, Międzynarodowa Konferencja „Adaptacja odpowiedzią miast na zmiany klimatu” Warszawa, 19.09.2018

Zielono-niebieskie dachy ze zwiększoną retencją wodną mają dodatkową warstwę magazynującą nadmiar wody. Każdy dach zielony pozwala na retencjonowanie wód opadowych. Poprzez dachy o zwiększonej retencji wodnej należy rozumieć tego typu dachy zielone, które mają specjalną warstwę magazynującą nadmiar wody, czy też urządzenia pozwalające na przetrzymywanie deszczówki na dachu i kontrolowanie spływu nadmiaru wody do kanalizacji.

Zielone i niebieskie (wodne) obszary to jedno z narzędzi zapobiegania powodzi, poburzowym podtopieniom, stworzenia przyjemnego miejskiego środowiska i klimatu, a także zróżnicowanego środowiska naturalnego w mieście.

Aktualnie następuje zmiana myślenia o sposobie zagospodarowania wód opadowych w miastach. Nie zaleca się już dążenia do jak najszybszego odprowadzenia wody, ale tworzenie jako bardziej efektywnych systemów rozproszonej retencji i zagospodarowywania wody opadowej w miejscu, gdzie występuje deszcz. Takie systemy retencji rozproszonej można tworzyć na bazie sieci błękitno-zielonej infrastruktury, czyli połączenia w jeden system pojedynczych, nawet drobnych elementów z zakresu stosowania zieleni oraz różnego typu rozwiązań hydrologicznych.

Zielona infrastruktura jest często tańsza niż rozwiązania proponowane przez tradycyjną inżynierię lądową (infrastruktura szara).

Na szczególną uwagę zasługują zielone dachy, które mają zdolność retencjonowania wody opadowej i opóźniania spływu deszczówki z dachu. Jeżeli szukamy rozwiązania, które pomoże gospodarować wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, czyli zatrzymywać wody opadowe w całości lub w części w miejscu, gdzie opad wystąpił, to budowanie dachów czy tarasów zielonych jest rozwiązaniem odpowiadającym takim wymaganiom.

Zielone dachy wchłaniają opady deszczu, opóźniają spływ deszczówki do kanalizacji, dzięki czemu jest ona mniej przeciążona, wspomagają miejskie systemy kanalizacyjne w krytycznych sytuacjach. Szczególnie efektywne są błękitno-zielone dachy o zwiększonej retencji.