Pages Menu
Categories Menu

Posted by on mar 10, 2020 in Uncategorized | 0 comments

Bezpłatne certyfikowane szkolenie PSDZ-NOT dla projektantów i dozoru technicznego dachów zielonych w systemie Soprema. Nowy termin 10.10.20

Bezpłatne certyfikowane szkolenie PSDZ-NOT dla projektantów i dozoru technicznego dachów zielonych w systemie Soprema. Nowy termin 10.10.20

Termin: 10.10.2020 9:00 – 16:00

Miejsce: Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – Green Days, Ptak Warsaw Expo, Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, 114D Wolica

Program szkolenia PSDZ i Soprema Polska Sp. z o.o. dla projektantów i wykonawców dachów zielonych

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. FUNKCJE I ZALETY dachów zielonych:

 • aspekt społeczny;
 • aspekt przestrzenny
 • aspekt ekonomiczny
 • aspekt ekologicznych

1.2. GŁÓWNE RODZAJE DACHÓW ZIELONYCH I ICH PODZIAŁY ZE WZGLĘDU NA:

 • ich położenie względem obiektu budowlanego (WENĘTRZNE albo ZEWNĘTRZNE);
 • cel ich budowy – tj. O FUNKCJI OZDOBNEJ, PRODUKCYJNEJ, SPECJALNEJ, w tym:

SPORTOWĄ – dla przykładu wspomniana murawa Stadionu Narodowego,
WZMOCNIONĄ (np. NETLON ADVANCED TURF, FIBRETURF), rzadko eksploatowanych (drogi p.pożarowe, podjazdy do altan śmietnikowych itp.);
OBIEKTÓW MILITARNYCH, tajnych itp.,
PRZEJŚCIA DLA DZIKICH ZWIERZĄT
ZABYTKOWE

 • zastosowanej zieleni
 • wykorzystywane roślin: (W UPRAWIE: INTENSYWNEJ, EKSTENSYWNEJ, PÓŁINTENSYWNEJ, MIESZANEJ);
 • ich użytkowanie (UŻYTKOWANE PRZEZ LUDZI albo NIEUŻYTKOWANE PRZEZ LUDZI);
 • podmioty uprawnione do ich użytkowania (UŻYTKU PUBLICZNEGO albo PRYWATNE);
 • na zastosowanie lub brak warstwy izolacji termicznej: NIEOCIEPLONE; DOCIEPLONE, z ich dalszym podziałem z uwagi na układ warstw hydroizolacji i termoizolacji (O TRADYCYJNYM albo ODWRÓCONYM UKŁADZIE WARSTW);
 • zróżnicowanie nachylenia połaci dachu – tj. O PŁASKIEJ, SKOŚNEJ, STROMEJ POŁACI DACHOWEJ,
 • zróżnicowany stopień nachylenia zazielenianej powierzchni – tj. O PŁASKIM, SKOŚNYM, STROMYM albo ZRÓŻNICOWANYM NACHYLENIU ZAZIELENIONEJ POWIERZCHNI,
 • kontatybilność materiałową producenta systemu (SYSTEMOWE, tzw. NIESYSTEMOWE);
 • rolę substratu w systemie (tzw. JEDNO albo WIELOWARSTWOWE);
 • budowę hydroizolacji (JEDNOWARSTWOWĄ albo DWUWARSTWOWĄ).

1.3. ASPEKTY FORMALNOPRAWNE:

 • wprowadzenie wykonawcy na roboty;
 • próba szczelności;
 • odbiory: końcowy, częściowy, techniczny, prac zanikowych lub ulegających zakryciu;

2. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA:

2.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE SOPREMA

2.2. IZOLACJE SOPREMA

 • dobór materiałów hydroizolacyjnych – bitumiczne i syntetyczne, odporne na przerastanie korzeni;
 • dobór materiałów hydroizolacyjnych w zależności od potrzeb i sposobu montażu;

2.3. SYSTEMOWE DACHY ZIELONE SOPREMA

 • zapoznanie z produktami Soprema na dachy zielone;
 • dobór układów i systemów;
 • detale wykończenia;

2.4. NAJCZĘSTSZE BŁĘDY NA DACHACH ZIELONYCH:

 • hydroizolacji;
 • pozostałych warstw lub elementów dachów zielonych;

2.5. PRZYKŁADOWE REALIZACJE SOPREMA W POLSCE

Aby wziąć udział należy przesłać zgłoszenie na adres:
rzeczoznawca@rabinski.pl

Wszelkich dodatkowych informacji udziela telefonicznie Wiceprezes PSDZ Jarema Andrzej Rabiński tel. +48 512 200 212.