Pages Menu
Categories Menu

Posted by on cze 4, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Prawo | 0 comments

Nabór wniosków na zieloną i niebieską infrastrukturę

Nabór wniosków na zieloną i niebieską infrastrukturę

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Klimatu i Środowiska, ogłosiła nabór wniosków w ramach Priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, Typ FENX.01.05.5.a Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem, FENX.01.05-IW.01-010/24. Dofinansowanie może zostać przyznane kompleksowym projektom poprawy systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej, m.in. korytarze ekologiczne, strefy buforowe, obszary węzłowe jak lasy, łąki, zadrzewienia, zakrzewienia, ekosystemy wodne i od wód zależne; przepławki i przejścia dla zwierząt, zieleń miejska dobrana do miejscowych warunków, rodzima różnorodna, w tym owocowa i miododajna, starodrzew, rozwiązania rozwoju zieleni oparte na przyrodzie z użyciem wody opadowej. Obowiązkowe są: infrastruktura edukacji przyrodniczej i kompensacja areału zieleni lub wody zajętego do innych celów niż przyrodnicze, nie mniejszym nowym areałem zieleni lub wody. Dofinansowanie infrastruktury ww. innych celów nie może przekroczyć 15% kosztów kwalifikowalnych.W ramach projektów mogą zostać sfinansowane działania z zakresu:  poprawy spójności sieci powiązań ekologicznych...

Read More

Posted by on cze 4, 2024 in Uncategorized | 0 comments

Zalety trawników z rolki: Szybka metamorfoza Twojego ogrodu

Zalety trawników z rolki: Szybka metamorfoza Twojego ogrodu

Marzysz o perfekcyjnie zielonym trawniku, ale nie masz czasu na długotrwałe procesy jego wysiewania? Trawniki z rolki to rozwiązanie, które przemieni Twoje marzenia w rzeczywistość niemalże z dnia na dzień. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego trawa z rolki cieszy się rosnącą popularnością oraz jak dbać o trawnik z rolki, aby przez długie lata cieszył oko intensywną zielenią. Trawnik z rolki – szybka i efektowna metamorfoza ogrodu Trawniki z rolki to idealne rozwiązanie dla osób, które pragną cieszyć się pięknym ogrodem bez długiego oczekiwania. Dzięki tej metodzie możliwe jest uzyskanie gęstej, równomiernie zielonej murawy w ogrodzie już w ciągu kilku godzin po jej położeniu. Poznaj zalety trawnika z rolki: Natychmiastowy efekt – Trawnik z rolki daje natychmiastowe rezultaty. W przeciwieństwie do siania trawy, które wymaga tygodni, a nawet miesięcy, aby osiągnąć pełną gęstość i równomierny kolor, trawniki z rolki zapewniają pełną, gęstą murawę od momentu położenia. Mniejsze ryzyko erozji – Szybkie pokrycie terenu trawą z rolki minimalizuje ryzyko erozji gleby spowodowanej deszczem lub wiatrem. Jest to szczególnie ważne na...

Read More

Posted by on cze 1, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, NBS, OZE | 0 comments

Co na dachu – jak połączyć panele fotowoltaiczne i dachy zielone?

Co na dachu – jak połączyć panele fotowoltaiczne i dachy zielone?

EU wymaga zgodnie z dyrektywą budynkową z Zielonego Ładu aby istniejące budynki użyteczności publicznej stały się zero emisyjne do 2035, czy to więc nie oznacza, że przestrzeń na dachach będzie wykorzystywana tylko pod panele fotowoltaiczne i nie będzie już miejsca na dachy zielone? Jak pokazuje praktyka i liczne badania naukowe panele fotowoltaiczne i rośliny nie muszą ze sobą konkurować o przestrzeń na dachach. Istnieją sprawdzone rozwiązania techniczne, które pozwalają na łączenie paneli fotowoltaicznych i dachów zielonych, z korzyścią dla funkcjonowania PV. Zastosowanie paneli fotowoltaicznych na dachu obsadzonym roślinnością (tzw. dachy biosolarne) podnosi efektywność działania instalacji solarnych. Jest to korzystne ze względu na efekt synergii przy wytwarzaniu prądu – stosunkowo niska temperatura powierzchni zazielenionej (w porównaniu z dachami tradycyjnymi) prowadzi do mniejszego nagrzewania się modułów fotowoltaicznych, co poprawia ich sprawność. Rośliny na zielonym dachu pochłaniają zanieczyszczenia, dzięki czemu panele PV nie są tak bardzo zanieczyszczone jak na tradycyjnym dachu. Potwierdzają to badania. Połączenie dachu zielonego i paneli fotowotaicznych na dachu pod Krakowem. Źródło: APK Dachy Zielone , zdjęcie Piotr Wolański Wyniki badań...

Read More

Posted by on maj 28, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu | 0 comments

IOŚ-PIB: Poprawna forma: Zmiany klimatyczne czy zmiany klimatu?

IOŚ-PIB: Poprawna forma: Zmiany klimatyczne czy zmiany klimatu?

Wiele osób zastanawia się, czy właściwe jest mówienie o „zmianach klimatycznych”, czy też o „zmianach klimatu”. A może chodzi o to samo i możemy używać tych pojęć zamiennie? Chociaż oba określenia są powszechnie używane, różnią się znaczeniowo. Termin „zmiany klimatyczne” odnosi się wprost do samego procesu zmian, który może, ale jednak nie musi, mieć charakter „klimatyczny”. Sam przymiotnik „klimatyczny” oznacza nic innego jak „dotyczący klimatu”, dlatego też w literaturze można spotkać się z takimi sformułowaniami jak „katastrofa klimatyczna”, „zagrożenia klimatyczne”, „neutralność klimatyczna” czy „polityka klimatyczno-energetyczna”. Są to w pełni poprawne określenia. Z kolei fraza „zmiana klimatu” już pod względem językowym wskazuje, że klimat jest tu dopełnieniem, a nie przydawką bądź okolicznikiem. Termin ten odnosi się do zmian, jakie zachodzą w systemie klimatycznym rozumianym jako wzajemnie powiązany układ atmosfery, hydrosfery, kriosfery, biosfery i litosfery. Do zmian takich zaliczyć możemy np. wzrost temperatury powietrza, zmiany wielkości opadów, zmiany grubości pokrywy śnieżnej czy zmiany intensywności zjawisk ekstremalnych. „Zmiany klimatu” to pojęcie opisujące wszelkie zmiany klimatu w czasie, zarówno te naturalne, będące następstwem...

Read More

Posted by on maj 28, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta | 0 comments

IOŚ-PIB: Rozpoczęcie prac nad pierwszym w Polsce Regionalnym Planem Adaptacji do Zmian Klimatu

IOŚ-PIB: Rozpoczęcie prac nad pierwszym w Polsce Regionalnym Planem Adaptacji do Zmian Klimatu

Adaptacja do zmian klimatu to proces dostosowywania się społeczeństw, ekosystemów i gospodarek do zmian warunków klimatycznych, które już występują lub są przewidywane w przyszłości. Analizy Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego wykazały, że z powodu zjawisk ekstremalnych, których występowanie skorelowane jest ze zmianami klimatu, Polska traci rocznie średnio 6 mld zł, a w sumie, w ciągu niespełna dwóch dekad ekstremalne zjawiska pogodowe spowodowały około 115 mld zł strat bezpośrednich1. Aby uniknąć tego typu nakładów w przyszłości, konieczne jest opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu. Województwo Śląskie to pierwszy samorząd w kraju, który podjął decyzję o przygotowaniu takiego opracowania na poziomie regionalnym. Adaptacja do zmian klimatu polega na podjęciu działań, których celem jest zminimalizowanie negatywnych skutków zmian klimatu oraz zwiększenie odporności na nie. Adaptacja obejmuje szereg różnorodnych działań na wielu poziomach, od indywidualnych przez lokalne aż do globalnych, w celu zmniejszenia podatności społeczeństw i środowisk na skutki zmian klimatu, jak również wykorzystania szans z nimi związanych. Dlaczego adaptacja na poziomie regionalnym jest tak ważna? Adaptacja do zmian klimatu na...

Read More