Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sie 2, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Retencja | 0 comments

Fotoreportaż z Augustenborg w Malmo – dzielnicy z systemem zrównoważonego odprowadzania deszczówki

Fotoreportaż z Augustenborg w Malmo – dzielnicy z systemem zrównoważonego odprowadzania deszczówki

Augustenborg to dzielnica w mieście Malmo, znajdującym się w Szwecji. W czasie, kiedy dzielnica ta powstawała, czyli w latach w latach 1948 – 1952, miała dobrą reputację nowoczesnego osiedla, było tu 1 800 mieszkań i 3 000 mieszkańców.

Augustenborg dzielnica Malmo w Szwecji. Źródło: BLUE GREEN SOLUTIONS, Malmö/Augustenborg, Helen Johansson, Scandinavian Green Roof Institute, 20 June 2022

Niestety z czasem przestarzały system odprowadzania ścieków nie był w stanie skutecznie odprowadzać wody opadowej, ścieków pochodzących z gospodarstw domowych i wody spływającej na te tereny z innych części miasta. Dochodziło do podtopień lokalnych dróg i chodników. Często występujące powodzie miejskie powodowały liczne zniszczenia w garażach podziemnych, piwnicach. Dzielnica straciła swoją dobrą reputację, mieszkańcy wyprowadzali się z tego terenu i zaczęły występować problemy natury społeczno-gospodarczej.

Sposobem na rozwiązanie tych problemów stała się budowa otwartego systemu zagospodarowania wody opadowej na poziomie gruntu oraz opóźnienie spływu i retencja deszczówki na dachach budynków poprzez budowę dachów zielonych. Zastosowano rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, których zadaniem jest zatrzymywanie wód w miejscu opadu, żeby odciążać systemy kanalizacji,  a tym samym przeciwdziałać podtopieniom i suszy

Na dachach zielonych, dzięki ich wielowarstwowej konstrukcji woda opadowa jest częściowo zatrzymywana i wykorzystywana przez rośliny, a częściowo oddawana do atmosfery w wyniku ewapotranspiracji. Dopiero nadmiar, i to z dużym opóźnieniem w stosunku do wystąpienia opadu, spada na poziom gruntu.

Źródło: BLUE GREEN SOLUTIONS, Malmö/Augustenborg, Helen Johansson, Scandinavian Green Roof Institute, 20 June 2022

Wody opadowe na terenie dzielnicy mieszkaniowej Augustenborg są zagospodarowane lokalnie, poprzez dachy zielone, sieć rowów, stawów, kanałów, terenów podmokłych.

Te wszystkie rozwiązania tworzą swego rodzaju naturalną sieć hydrograficzną.

Otwarty system kanalizacji deszczowej w Augustenborg, dzielnicy Malmo w Szwecji. Dachy zielone widoczne nad wejściami do budynków mieszkaniowych są elementem tego systemu. Fot. Katarzyna Wolańska

System otwartej kanalizacji deszczowej w Augustenborg to modelowe rozwiązanie z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury. Deszczówka jest wykorzystywana przez rośliny, tworzy atrakcyjne wizualnie zbiorniki wodne. Dopiero nadmiar wody opadowej trafia do tradycyjnego systemu kanalizacji deszczowej.

Tego typu otwarty system kanalizacji deszczowej przynosi liczne dodatkowe korzyści mieszkańcom. Dzięki retencji krajobrazowej powstały liczne nasadzenia roślin, miejsca siedliskowe dla zwierząt (zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta) i przestrzeń do wypoczynku.

Projekt rewitalizacji dzielnicy Augustenborg opierał się na idei zrównoważonego rozwoju. Jednym z głównych zadań była minimalizacja zagrożeń związanych z podtopieniami i powodziami miejskimi.

Projekt ten był realizowany przez radę miasta w partnerstwie z MKB – lokalną spółką budownictwa socjalnego, która zarządza znaczną częścią budynków na terenie dzielnicy Augustenborg. Takie partnerstwo znacznie ułatwiło zadanie rewitalizacji tego terenu, pozwoliło też zaangażować mieszkańców.

Rewitalizacja terenów mieszkaniowych w Augustenborgu uznawana jest za pionierski przykład i dobry wzór w zakresie wdrożenia zrównoważonego systemu zagospodarowania wód opadowych.

Obszar Ecocity Augustenborg zdobył nagrodę ONZ World Habitat Award 2010 przyznawaną za zrównoważony rozwój miast.

Źródło: BLUE GREEN SOLUTIONS, Malmö/Augustenborg, Helen Johansson, Scandinavian Green Roof Institute, 20 June 2022

W Augustenborgu znajduje się też Skandynawski Instytut Zielonych Dachów (Scandinavian Green Roof Institute), ważny ośrodek badawczy i edukacyjny, realizujący badania w ogrodzie botanicznym (Augustenborg Botanic Roof Garden) stworzonym na dachach budynków, gdzie ma swoją siedzibę.

Jedno ze stanowisk badawczych na dachach budynków w Augustenborg, gdzie ma swoją siedzibę Skandynawski Instytut Zielonych Dachów. Na zdjęciu dach zielony w uprawie ekstensywnej oraz roślinna ściana.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Wolańska

Źródłem slajdów jest prezentacja szkoleniowa: BLUE GREEN SOLUTIONS, Malmö/Augustenborg, Helen Johansson, Scandinavian Green Roof Institute, 20 June 2022

Zdjęcia powstały podczas wizyty studyjnej w ramach projektu pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”. W wyjeździe szkoleniowym wzięli udział przedstawiciele Miasta Konin oraz uczestniczący aktywnie w pracach projektowych przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (jako partnera projektu). Szkolenie zorganizowane zostało pod przewodnictwem norweskiego partnera projektu Norwegian Association for Green Infrastructure i dostarczyło wizytatorom z Polski wiedzy, materiałów szkoleniowych oraz inspiracji w zakresie planowania i projektowania błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) oraz proekologicznych rozwiązań stosowanych w środowisku miejskim. Jednym z elementów wyjazdu było szkolenie w Skandynawskim Instytucie Zielonych Dachów połączone z praktycznym poznaniem rozwiązań podczas wizyty na osiedlu mieszkaniowym w Augustenborgu.

więcej informacji o projekcie na: https://psdz.pl/blog/582

źródła:

NFGI Study Tour – Green Infrastructure in Malmö and Copenhagen, materiały z wizyty studyjnej w ramach projektu pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”.

BLUE GREEN SOLUTIONS, Malmö/Augustenborg, Helen Johansson, Scandinavian Green Roof Institute, 20 June 2022 –  materiały ze  szkolenia podczas wizyty studyjnej w ramach projektu pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”.

D.Jurada „Zrównoważony system odprowadzający wodę deszczową”, Fundacja Sendzimira „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania nr 5”, 2014.

Zobacz też:

Proekologiczne rozwiązania dzielnicy Bo01 w szwedzkim Malmö – fotoreportaż

Rolnictwo miejskie w Oslo, ogród społeczny z własną piekarnią

Bjørvika nowoczesna dzielnica Oslo z dachami zielonymi

Tradycyjne, norweskie drewniane domy z dachem zielonym