Pages Menu
Categories Menu

Posted by on wrz 25, 2019 in Uncategorized | 0 comments

Akcja #ArchitekcidlaKlimatu

Akcja #ArchitekcidlaKlimatu

Przez cały październik trwać będzie akcja #ArchitekcidlaKlimatu zainicjowana przez Koło Architektury Zrównoważonej Oddziału Warszawskiego SARP. Poniżej publikujemy list do organizatorów.

Tym samym chcielibyśmy włączyć środowisko architektów w działania mające na celu podkreślenie wagi kryzysu klimatycznego i zwrócenie uwagi na możliwości, jakimi jako projektanci dysponujemy, aby przeciwdziałać jego konsekwencjom.

Biorąc udział w akcji zapewniamy, że kwestie klimatyczne są dla nas jednymi z najistotniejszych i deklarujemy, że nasze działania zawodowe nakierowane będą na rozwiązania korzystne dla klimatu i środowiska.

Mamy nadzieję, że inicjatywa #ArchitekcidlaKlimatu pozwoli pokazać powszechne zaangażowanie naszego środowiska w kwestie klimatyczne.
Sformułowaliśmy deklarację, która podkreśla naszą odpowiedzialność oraz rolę jaką mamy do odegrania w propagowaniu korzystnych, proklimatycznych działań.

Zdajemy sobie sprawę, że rozwiązania przyjazne dla klimatu są dziś koniecznym kryterium projektowania wysokiej jakości środowiska zbudowanego. Świadomość potrzeby ich stosowania powinna być powszechna zarówno wśród architektów, projektantów branżowych jak i inwestorów.

Wierzymy, że połączenie naszych sił i wspólna troska o stan klimatu, wyrażająca się w odpowiednich działaniach zawodowych, społecznych oraz edukacyjnych, może mieć znaczący wpływ na przyszłość naszej planety.

Bardzo serdecznie zachęcamy do przyłączenia się do akcji m.in. poprzez publiczne poparcie tekstu deklaracji. Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywą:
Facebook: https://www.facebook.com/ArchitekciDlaKlimatu/
Instagram: https://www.instagram.com/architekcidlaklimatu/
https://sarp.warszawa.pl/kola/kolo-architektury-zrownowazonej/
kontakt do organizatorów: kaz@sarp.warszawa.pl

https://sarp.warszawa.pl/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/3_ArchitekciDlaKlimatu_INSTRUKCJA.pdf

https://sarp.warszawa.pl/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/2_architekcidlaklimatu_DEKLARACJA.pdf

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP


Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP zostało powołane aby stworzyć platformę wymiany doświadczeń i wiedzy na temat architektury zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Celem Koła jest wspólne rozwijanie kompetencji, prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej oraz promocja idei, które nas wiążą, zarówno wśród architektów jak i wszystkich zainteresowanych.
W naszych działaniach chcemy zajmować się zagadnieniami związanymi z zależnościami pomiędzy działalnością budowlaną człowieka a środowiskiem. Zwracamy uwagę na społeczne aspekty projektowania, tematy związane ze zdrowiem i dobrostanem użytkowników przestrzeni zurbanizowanej i budynków a także z gospodarowaniem krajobrazem, jako dobrem wspólnym.
Wierzymy w siłę pracy w interdyscyplinarnym zespole, więc nie chcemy zamykać się w gronie architektów, ale zapraszać do współpracy wszystkich, którym bliskie są idee zrównoważonej architektury.

Zapraszamy do dołączania!
kaz@sarp.warszawa.pl

źródło: sarp.warszawa.pl/kola/kolo-architektury-zrownowazonej/