Pages Menu
Categories Menu

Posted by on paź 20, 2022 in Miasta, Retencja | 0 comments

Wyniki Rankingu Water City Index 2022

Wyniki Rankingu Water City Index 2022

WCI 2022, podobnie jak poprzednie edycje, klasyfikuje oddzielnie metropolie (8), miasta na prawach powiatu (58) oraz miasta niebędące miastami na prawach powiatu, posiadających co najmniej 20 tys. mieszkańców (152). Autorzy raportu poddali „wodnej” analizie ponad 200 polskich miast w ramach 4 obszarów oraz 14 kategorii oceny:

  • Życie (woda pitna, woda brunatna, utrzymanie infrastruktury);
  • Zagrożenie (powódź, niedobór (susza), zagrożenie sektorowe, wody opadowe, aktywność samorządu);
  • Gospodarka i biznes (woda dla przemysłu, atrakcyjność biznesowa, transport wodny);
  • Kultura i ludzie (waterfront, błękitna i zielona infrastruktura, harmonijna przestrzeń miejska).

Na podstawie wyników oceny obszarów i kategorii wyłonione zostały trzy najlepsze miasta w każdym z rankingów głównych:

Liderem Rankingu Water City Index w kategorii metropolie został Gdańsk.

I miejsce w kategorii miast na prawach powiatu należy do Świnoujścia.

I miejsce w Rankingu, w kategorii miast średnich zajęło miasto Lubliniec.

Od 2019 roku, czyli czasu od kiedy powstaje Water City Index (WCI), jego autorzy utrzymują ocenę czterech podstawowych obszarów funkcjonowania i rozwoju miasta, które mają szczególnie istotne znaczenie w kontekście gospodarowania zasobami wody. Obszary te decydują o powodzeniu procesu transformacji miasta w kierunku miasta regeneracyjnego.

Ranking ocenia efektywność wykorzystania zasobów wody w polskich miastach. Tego rodzaju wyróżnienie i docenienie stanowi niewątpliwie inspirację do jeszcze większego zaangażowania w „miejskie sprawy wodne” oraz sprawia, że woda w mieście może być szansą na jego rozwój i zwiększenie atrakcyjności.

Tegoroczna IV edycja kongresu „Miasto – Woda – Jakość życia” skupia się m.in. na propozycjach walki z zagrożeniem miejskich wysp ciepła oraz powodzi błyskawicznych, sterowaniu popytem i podażą wody, zmianach klimatu, czy też możliwościach wykorzystania wody i terenów nadwodnych dla podnoszenia jakości, zdrowia i życia w mieście.