Pages Menu
Categories Menu

Posted by on mar 6, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta | 0 comments

Częstochowa: zwolnienia od podatku od nieruchomości dla budynków z dachem zielonym, ogrodem wertykalnym, zieloną fasadą

Częstochowa: zwolnienia od podatku od nieruchomości dla budynków z dachem zielonym, ogrodem wertykalnym, zieloną fasadą

Rada miasta w Częstochowie przyjęła uchwałę, dzięki której właściciele domów mogą liczyć na częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości, jeśli ci zazielenią dachy lub elewacje swoich budynków.

Według założeń tej uchwały od 1 stycznia 2023 roku mieszkańcy Częstochowy będą mogli liczyć na częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości, jeśli w 2022 roku zazielenią dachy lub elewacje swoich domów.

Jak możemy przeczytać w Uzasadnieniu do uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których wykonano dach zielony lub zieloną fasadę lub zainstalowano ogród wertykalny.

Proponowane zwolnienie ma na celu zachętę dla podatników do tworzenia zielonych dachów, zielonych fasad lub instalowania ogrodów wertykalnych. Zielone dachy jak również zielone fasady, czy też ogrody wertykalne pełnią nie tylko funkcje estetyczne, ale też oferują korzyści w postaci: dostarczania wody do atmosfery poprzez zatrzymywanie wilgoci, eliminacji drobnych zanieczyszczeń powietrza.

Zwolnienie będzie przysługiwać po złożeniu odpowiednich dokumentów, w terminie do 31 stycznia roku, w którym po raz pierwszy przysługiwać będzie zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Uchwała obowiązuje do końca 2023 roku.

Ponadto niniejszy projekt uchwały wpisuje się w program działań naprawczych Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego stanowiącego Załącznik do uchwały Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku.

Szczegółowy tekst projektu uchwały jest udostępniony na https://bip.czestochowa.pl/artykul/33031/1172715/projekt-uchwaly-na-druku-br-8-lvi-22-w-sprawie-zwolnienia-od-podatku-od-nieruchomosci-budynkow-mieszkalnych-lub-ich-czesci-w-ktorych-wykonano-zielony-dach-lub-zielona-fasade-lub-zainstalowano-ogrod-wertykalny