Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sty 16, 2020 in Uncategorized | 0 comments

Inwestycje MPWiK we Wrocławiu

Inwestycje MPWiK we Wrocławiu

Ponad pół miliarda złotych na inwestycje – taką kwotę MPWiK zamierza wydać przez najbliższe lata na tworzenie nowoczesnej infrastruktury zapewniającej dostawę wody i odbiór ścieków, a także na adaptację do zmian klimatu.

Wrocław to jedna z najdynamiczniej rozwijających się metropolii w Polsce. Miasto przyciąga nowych inwestorów, tworząc atrakcyjne warunki do życia, nauki i prowadzenia biznesu. Dlatego też MPWiK stworzyło plan inwestycyjny na najbliższe pięć lat. Jego realizacja pozwoli na
zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw wody, jest także odpowiedzią na gwałtowne zmiany klimatu.

– Lepsze usługi komunalne to poprawa jakości życia w mieście. Dlatego przeznaczamy ponad pół miliarda złotych na inwestycje MPWiK w ciągu najbliższych pięciu lat – podkreśla prezydent Jacek Sutryk. – Są to inwestycje wieloobszarowe, wykorzystamy najnowsze technologie, aby
jeszcze mocniej zadbać o ekologię i odpowiedzieć na postępujące zmiany klimatyczne.

Jacek Sutryk, źródło: MPWiK

Nowa magistrala i kanalizacja Aby zapewnić zwiększone dostawy wody do południowych dzielnic Wrocławia oraz gminy Kobierzyce, gdzie powstaje fabryka baterii elektrycznych, wrocławskie wodociągi rozpoczęły budowę magistrali wodociągowej o średnicy 800 mm oraz pompowni III stopnia przy
ul. Czekoladowej.

W planach inwestycyjnych MPWiK na najbliższe miesiące znalazła się budowa kanalizacji na osiedlach Jerzmanowo-Jarnołtów, Świniary, Swojczyce, ul. Osobowicka, Lewa-Trójkątna, Fabryczna-Otyńska. Na tym nie koniec, bo trwają prace nad dokumentacją projektową dla osiedla
Kłokoczyce, a następnie – dla Żernik. – Utrzymanie wysokiej jakości usług świadczonych dla mieszkańców Wrocławia wymaga nieustannej modernizacji sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej oraz wprowadzania usprawnień w naszych zakładach eksploatacyjnych. Jedocześnie klimat zmienia się na naszych oczach, dlatego inwestujemy w rozwiązania, które zapewnią wrocławianom bezpieczeństwo dostaw wody –
mówi Witold Ziomek, prezes MPWiK Wrocław.

Witold Ziomek, źródło: MPWiK

Gotowi na zmiany klimatyczne
Na wypadek długotrwałych okresów suszy MPWiK remontuje 120 studni infiltracyjnych na terenach wodonośnych, zamierza przebudować cztery stawy nawadniające i zwiększyć pojemność gromadzenia wody w osadniku Czechnica.

Z kolei odpowiedzią na nawalne deszcze ma być budowa czterech zbiorników w Porcie Południowym, w których gromadzona będzie woda z deszczówki.

Są tam, gdzie się buduje
Inwestycje MPWiK związane są również z trwającymi budowami nowych tras komunikacyjnych. Powstaje m.in. odwodnienie dróg przy linii tramwajowej na Popowice oraz trasy tramwajowo-autobusowej na Nowy Dwór. Choć mieszkańcy mogą już jeździć po przebudowanej ulicy Buforowej, nie oznacza to końca prac na tym terenie. MPWiK wspólnie z deweloperami buduje tam tłocznie ścieków i rurociągi tłoczone, a także sieć wodociągową i kanalizacyjną dla projektowanych dróg osiedlowych.

Remonty i rozbudowa
W planach są także ważne zadania w Zakładach Produkcji Wody. To m.in. remont dwóch ponad 100-letnich rurociągów o średnicy 850 mm, którymi woda tłoczona jest od przepompowni Świątniki do ZPW „Na Grobli” oraz remont chlorowni i zbiorników wody czystej w ZPW „Mokry Dwór”.
W najbliższych latach planowana jest także rozbudowa Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków o moduł oczyszczania ścieków opadowych poprzez wyposażenie ciągu mechanicznego oraz biologicznego w dodatkowe komory i osadniki.

Inwestycje w serwisie zamierzeń
Wrocławskie wodociągi szacują, że w ciągu kilku najbliższych lat na inwestycje przeznaczą ponad pół miliarda złotych. Prowadzone przez nich inwestycje w obrębie sieci miejskiej można sprawdzić na stronie www.mpwik.wroc.pl  Wystarczy kliknąć w zakładkę „Strefa klienta”, następnie „Serwis map” i wybrać kafelek „Zamierzenia inwestycyjne”. W pole wyszukiwarki wpisujemy konkretną ulicę z numerem i sprawdzamy, co dzieje się na wskazanym obszarze. W ten sposób możemy dowiedzieć się, kiedy planowo rozpocznie i zakończy się inwestycja dotycząca sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub deszczowej oraz na jakim jest obecnie etapie.

źródło: materiały prasowe MPWiK Wrocław

Zobacz też:

Przestrzeń odporna na zmiany klimatu: na terenie dawnego basenu portowego powstanie Wodny Rynek Wrocławia